Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Trige sogn

Ristrup Gods:

Trige sogn omfatter lokaliteterne:

Herst: 67 skifteuddrag

Stenalt: 5 skifteuddrag

Ialt for sognet under Ristrup Gods: 72

Skifter vedrørende Trige sogn, Frijsenborg Gods

--------------------------------------------------------------------------------

Filmrulle 10147

Bog nr. 1

--------------------------------------------------------------------------------

2, 8 maj 1719, Herst

Kirsten Sørensdatter, død

Poul Christensen, enkemand

Deres børn:

Maren Poulsdatter, 12 år

Bodil Poulsdatter, 7 år

Ingeborg Poulsdatter, 5 år

Anne Poulsdatter, 2 år

Christen Poulsen, som dog døde 10 dage efter moderen

Morbroder Anders Sørensen Snedker i Herst

--------------------------------------------------------------------------------

3, 8 februar 1720, Herst

Bodil Pedersdatter, død

Christen Madsen, enkemand

Børn:

1)  Peder Christensen, 14 år, som er og har været i 13 år hos sin morfader Peder Jensen Bonde i Lisbjerg

2)  Mads Christensen, 12 år

3)  Mette Christensdatter, 10 år

4)  Rasmus Christensen, 8 år

5)  Christen Christensen, 6 år

6)  Jens Christensen, 4 år

Farfader var Mads Christensen af Ødum

Morfader Peder Jensen Bonde af Lisbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

8, 1. juni 1720, Herst

Maren Jensdatter, død

Peder Andersen, enkemand

Deres børn:

Kirsten Pedersdatter, 2 år

Farbroder Jens Andersen i Hinge i Galten sogn

--------------------------------------------------------------------------------

10, 26. september 1719, Herst

Søren Andersen, død

Hans børn:

1) Anders Sørensen i Herst

2)  Kirsten Sørensdatter ~ Poul Christensen i Herst, hun død

2a) Maren Poulsdatter

2b) Bodil Poulsdatter

2c) Ingeborg Poulsdatter

2d) Anne Poulsdatter

--------------------------------------------------------------------------------

51, 27. februar 1732, Herst

Mogens Pedersen, død

Anne Michelsdatter, enke

Hans børn:

1 ægteskab:

Peder Mogensen i Herst

Rasmus Mogensen i Elmose Maarslet

2 ægteskab:

Bodil Mogensdatter, 10-11 år

--------------------------------------------------------------------------------

57, 14. februar 1736, Herst

Niels Nielsen, død

Afkald fra Søren Olesen i Trige på sin hustru Boel Nielsdatters vegne til fordel for Jens Nielsen og Niels Nielsen, hendes brødre

--------------------------------------------------------------------------------

66, 12. marts 1739, Herst

Knud Nielsen, død

Anne Pedersdatter, enke

Afdødes broder Niels Nielsen i Pannerup, der også mødte på deres moder, Maren Nielsdatters vegne

Afdødes søster Maren Nielsdatter ~ Christen Jensen i Spørring

Afdødes søster Anne Nielsdatter ~ Christen Madsen i Herst

Dorthe Nielsdatter ~ Jens Andersen

Ældste datter Mette Nielsdatter ~ Peder Bomholdt i Århus, begge døde for længe siden

Deres børn:

Else Pedersdatter tjener i København

Bodil Pedersdatter, ca 28 år, tjener Jens Andersen, forpagter på Møllerup

Anne Pedersdatter, ugift ca. 25 år

Maren Pedersdatter, 21 år nyder ophold af Århus Hospital

--------------------------------------------------------------------------------

66, 27. april 1738, Herst

Jens Sørensen i Erslev og Michel Sørensen i Robdrup, Ølst sogn ~ Ingeborg Jensdatter, moster til Kirsten Pedersdatter, kvitterer for modtagelsen af Kirsten Pedersdatters arv efter faderen Peder Andersen i Herst

--------------------------------------------------------------------------------

69, 2. marts 1740, Herst

Mette Rasmusdatter, død

Peder Mogensen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 30 år, tjener i Kvottrup

Mogens Pedersen, 9 år, tjener hyrden i Elev

--------------------------------------------------------------------------------

69, 16 maj 1740, Herst

Poul Christensen, død

Sara Poulsdatter, enke

Hans børn:

Maren Poulsdatter ~ Jens Michelsen i Lisbjerg

Ingeborg Poulsdatter ~ Anders Jensen i Trige

Anne Poulsdatter, 25 år

Kirsten Poulsdatter avlet i 2. ægteskab med enken

Morbroder til Anne Poulsdatter var Anders Sørensen i den 2 del af gården

Enken med lavværge hendes søstersøn, Poul Olesen i Lystrup

--------------------------------------------------------------------------------

74, 5. juli 1741, Herst

Mads Christensen, død

Kirsten Nielsdatter, død

Børn:

Bodil Madsdatter, noget over 1 år

Barnets faderfader Christen Madsen, barnets morfader Niels Nielsen af Pannerup, Farbroder Christen Christensen i gården

--------------------------------------------------------------------------------

76, 5 juli 1741, Herst

Anna Nielsdatter, død

Christen Madsen, enkemand

Deres børn, 4 sønner og 3 døtre:

Niels Christensen, 15 år

Laurs Christensen, 13 år

Poul Christensen, 8 år

Knud Christensen, 5 år

Bodil Christensdatter, 18 år

Maren Christensdatter, 11 år

Mette Marie Christensdatter, 19 uger

Morbroder Niels Nielsen i Pannerup, moders søsters mand Jens Andersen

--------------------------------------------------------------------------------

81, 14. juni 1742, Herst

Niels Nielsen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Ellen Nielsdatter, 5 år

Niels Nielsen, 2 år

For sønnen mødt Peder Brandenborg, moderbroder til afdøde

Laurs Sørensen af Faarup, var formynder for Ellen, han havde været gift med en søster til afdøde

enkens broder Niels Laursen af Pannerup

--------------------------------------------------------------------------------

82, 8. august 1742, Herst

Jens Houkarl, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Jens Jensen Houkarl, 14 år

Peder Jensen Houkarl, 10 år

Rasmus Jensen Houkarl, 8 år, hos morbroderen Anders Kasted i Herst

Børn med enken:

Niels Jensen Houkarl, 3 uger

Rasmus Pedersen Houkarl, broder til afdøde var hyrde i Haldum

Enkens broder Mads Nielsen i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

105, 23 april 1747, Herst

Anna Pedersdatter, død

Søren Dynesen, enkemand

Christen Pedersen i Gudenes by, Willeslov sogn i Thye gav afkald på arv overfor sin svoger på sin hustru Ingeborg Pedersdatters vegne

--------------------------------------------------------------------------------

126, 15 september 1749, Herst

Kirsten Nielsdatter, død

Christen Nielsen Brandenborg, enkemand

De havde en søn der døde 14 dage efter moderen.

Hendes søn: Niels Jensen, 8 år

Moderens søster Helle Nielsdatter ~ Frands Christensen i Trige

Barnets faderbroder Rasmus Pedersen Houkarl, hyrde i Haldum

--------------------------------------------------------------------------------

127, 5 maj 1749, Herst

Peder Jensen Brandenborg, død

Hans arvinger:

5 søskende, 1 broder og 4 søstre

1) Jens Jensen Brandenborg, levede og døde i Nørre Balle på Knuthenborg Gods, Lolland, efterlod sig 3 s og 2 d

1a) Adam Jensen i Erichstrup på Beenese Gods

1b) Jens Jensen i Haurlycke på dette gods

1c) Søren Jensen i Hundsebye

1d) Margrethe Jensdatter ~ Johan Laursen boende i Bandholm på Knuthenborg Gods

1e) Bodil Jensdatter ~ Jeppe Olesen i Gieding

2)  Maren Jensdatter Brandenborg ~ Niels Christensen, død

2a) Jens Nielsen

2b) Christen Nielsen i Herst

2c) Anna Nielsdatter ~ Christen Høeberg i Søften

2d) Bodil Nielsdatter, som ved næstafvigte paasketide skal ære bortgået at tjene, men havd sted vides ikke eller siden spurt

3)  Ellen Jensdatter Brandenborg, død ~ Niels Nielsen i Herst

3a) Niels Nielsen, død

3aa) Niels Nielsen

3ab) Ellen Nielsdatter

3b) Bodil Nielsdatter, død ~ Søren Olesen i Trige

3ba) datter Ellen Sørensdatter hos faderen

4)  Kirsten Jensdatter Brandenborg ~ Peder Thomassen fra Fårup

5)  Dorthe Jensdatter Brandenborg ~ Søren Hansen Todbjergs efterladte enke i Ølstvadbro Priviligerede Kro

Et meget langt skifte, der indeholder mange gode oplysninger

--------------------------------------------------------------------------------

147, 5. marts 1751, Herst

Anne Marie Rasmusdatter, død

Søren Dinesen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  moderen Else Sørensdatter ~ Anders Kieldsen i Grundfør

1a) Anne Andersdatter, halvsøster

1b) Maren Andersdatter, halvsøster ~ Ole Sørensen i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

153, 27 juni 1753, Herst

Beret Nielsdatter, død

hos Eberhard Vallentin Fogh

hendes mand var Niels Sørensen der døde i dec. 1749 i Todbjerg i Jens Rings hus

1)  Søren Nielsen, 12 år, tjener Knud Knudsen i Kolkiergaard

2)  Niels Nielsen, 10 år

3)  Mette Nielsdatter, 4 år

Hendes mand havde 4 brødre, 1 helbroder og 3 halvbrødre:

helbroder Christen Sørensen i Tåstrup

halvbroder Erich Sørensen i Selling

halvbroder Jens Sørensen i Hadbjerg

halvbroder Mogens Sørensen i Tåstrup

Enken agtede at gifte sig med Mogens Pedersen fra Herst

--------------------------------------------------------------------------------

164, 30. maj 1753, Herst

Niels Nielsen Kieldsen, død

Karen Pedersdatter, enke

Børn:

Peder Nielsen, 10 år

Zidsel Nielsdatter, 4 år

Kirsten Nielsdatter, 3 år

Lavværge Jens Andersen Smed

--------------------------------------------------------------------------------

165, 1. maj 1753, Herst

Maren Sørensdatter, død

Rasmus Christensen, enke

Hendes børn af 1 ægteskab med Jens Dinesen Smed som boede og døde i Trige:

Dines Jensen, 18 år

Søren Jensen, 14 år

Jens Jensen, 10 år, vanfør

afdødes fader Søren Sørensen Bødker

Farfader Dines Jensen Smed som boede og døde i Todbjerg

Halvfarbroder Søren Dinesen fra Trige, ældste halvfarbroder Joen Dinesen i Haarup

Enkemandens fader var Christen Madsen. Skiftet efter Rasmus Christensens moder i 1741 omtales. En broder Niels Christensen og en søster Mette Marie Christensdatter er døde. Bodil Christensdatter ~ Laurs Sørensen i Trige, Maren Christensdatter ~ Søren Laursen i Elev.

--------------------------------------------------------------------------------

167, 12. september 1753, Herst

Margrethe Simonsdatter, død

Christen Nielsen Brandenborg, enkemand

Hendes barn i ægteskab med Anders Knudsen:

Knud Andersen, 12 år

Med enkemanden:

Niels Christensen, 2 år

Morbroder Jens Simonsen og mosters søsn Søren Andersen i Farre, en anden moster gift med Anders Jensen Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

181, 29. marts 1756, Herst

Peder Sørensen Schaarup, død

boede hos Ebberhard Vallentin Fogh

Hans arvinger:

1)  broder Ole Sørensen Schaarup i Pestrup i Nøragger sogn under Clostergodset til Århus Hospital

2)  Karen Sørensdatter i Langkastrup på Truustrup Gods, hendes datter Maren Sørensdatter mødte på moderens vegne

Rasmus Rasmussen i Selling til stede

--------------------------------------------------------------------------------

191, 13. juli 1758, Herst

Rasmus Andersen, død

Kirsten Poulsdatter, enke

Deres børn:

Else Rasmusdatter, 15-16 år

Enkens søskendebarn Jens Sørensen i Erslev i Nørre Galten sogn

--------------------------------------------------------------------------------

194, 8. juni 1745, Herst

Vedrører skifte side 2.

Maren Poulsdatter ~ Jens Michelsen i Lisbjerg

Ingeborg Poulsdatter ~ Anders Jensen i Trige

Anne Poulsdatter

kvitterer overfor Anders Sørensen for arv

--------------------------------------------------------------------------------

204, 24. april 1760, Herst

Frands Christensen, død

Helle Nielsdatter, enke

Deres barn:

Christen Frandsen, 16 år

Formynder Søren Dynesen i Herst

--------------------------------------------------------------------------------

217, 6. april 1762, Herst

Helle Nielsdatter, død

Poul Jensen, enkemand

En søn med hendes tidligere mand Frands Christensen:

Christen Frandsen, 18 år

Niels Nielsen i Haldum var morbroder

--------------------------------------------------------------------------------

220, 6 april 1763, Herst

Søren Dynesen, død

Anne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Anne Marie Sørensdatter, 11 år

Dynes Sørensen, 7 år

Søren Sørensen, 1 ½ år

Formynder Joen Dynesen af Haarup, broder til afdøde

Anders og Christen Sørensen begge af Foldby morbrødre til enken

--------------------------------------------------------------------------------

222, 14. maj 1763, Herst

Kirsten Christensdatter, død

Jens Høgh, enkemand (kommentar 24-4-2016: Tror jeg har læst forkert eller der er skrevet forkert i skiftet. Ifølge kirkebog hedder han Peder Høgh. Sønnen Jens Jensen ændres til Jens Pedersen - søn af Peder Høgh og Kirsten Christensdatter)

Hendes børn med Jens Nielsen:

Niels Jensen, 28 år

Kirsten Jensdatter ~ Broder Jonasen i Skødstrup

Mette Jensdatter, 24 år

Jens Jensen, 5 år (Kommentar 24-4-2016: Jens Pedersen, 5 år)

--------------------------------------------------------------------------------

248, 27 februar 1766, Herst

Maren Nielsdatter, død

Søren Sørensen, enkemand

Hendes 4 børn:

Niels Nielsen, 26 år

Ellen Nielsdatter, 27 år

Søren Sørensen, 13 år

Anne Sørensdatter, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

250, 18 november 1767, Herst

Søren Mortensen, død

Maren Nielsdatter, enke (rette navn Karen Nielsdatter)

Hans arvinger:

halvsøster Johanne Andersdatter ~ Niels Sanger på Constantinsborg Gods i Trige

Lavværge Rasmus Christensen i Herst

--------------------------------------------------------------------------------

263, 26 januar 1769, Herst

Jens Nielsen Brandenborg, død

Birthe Pedersdatter, enke

Deres børn:

Maren Jensdatter, 5 år

Maren Jensdatter, 3 år

Farbroder Christen Brandenborg fra Brendstrup

--------------------------------------------------------------------------------

273, 21 juni 1771, Herst

Mads Nielsen, død

Kirsten Poulsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  Hans moder Johanne Madsdatter hos sin søn Poul Nielsen i Todbjerg

2)  helbroder Michel Nielsen i Todbjerg, gift

3)  helbroder Poul Nielsen den ældre, gift og bosat i Todbjerg

4)  helbroder Poul Nielsen den yngre

5)  Niels Nielsen, 16 år

6)  Søren Nielsen, gift og bosat i Hesselballe

7)  Søster Maren Nielsdatter ~ Hans Nielsen Haarup

8)  Anne Nielsdatter ~ Peder Elgaard i Mejlby

9)  halvbroder Niels Nielsen, 40 år hos Poul Nielsen i Todbjerg

10)  halvbroder Jens Nielsen i Linaa, gift

11)  Niels Nielsen

12)  Margrethe Nielsdatter ~ Niels Pedersen i Taastrup

13)  Den afdødes forhen afdøde søster Kirsten Nielsdatter ~ Jens Jensen i Linaa:

13a) Jens Jensen, 16 år

13b) Niels Jensen, 12 år

13c) Rasmus Jensen, 9 år

13d) Bodil Jensdatter, 18 år

13e) Karen Jensdatter, 14 år

13f) Maren Jensdatter, 13 år

Lavværge Rasmus Christensen af Herst

--------------------------------------------------------------------------------

BOG nr. 3

1771-1775

--------------------------------------------------------------------------------

12, 14. april 1772, Herst

Maren Andersdatter, død

Mads Christensen, enke

Deres børn:

Anders Madsen, 3 år

Anne Madsdatter, 5 år

Anders Kasted var formynder

--------------------------------------------------------------------------------

22, 28. oktober 1772, Herst

Niels Jørgensen, død

Karen Nielsdatter, enke

Deres børn:

Michel Nielsen, 8 år

Jens Nielsen, 6 år

Niels Nielsen, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

24, 26. januar 1773, Herst

25, 25. februar 1773

27, 1. april 1773

Anders Kasted, død

Mette Simonsdatter, enke

Deres børn:

1)  Mads Andersen Kasted, gift i Herst

2)  Jens Andersen Kasted, 33 år

3)  Anne Andersdatter ~ Hans Nielsen i Herst

4)  Maren Andersdatter ~ Mads Christensen i Herst, død

4a) Anders Madsen, 3 år

4b) Anne Madsdatter, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

32, 10. august 1773, Herst

32, 4. oktober 1773

35, 31. juni 1774

Mads Andersen Kasted, død

Else Kirstine Fogh, enke

Deres barn:

Eberhard Fallentin Fogh, 1 ½ år

Lavværge Peder Rasmussen Brenstrup af Herst

Morfader Eberhard Fallentin Fogh

--------------------------------------------------------------------------------

52, 21. juni 1775, Herst

Birgitte Ustrup, død

Hendes børn:

Niels Hansen, 28 år

Christen Hansen, 22 år

Maren Hansdatter, 10 år

Maren Hansdatter, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

Film 10147

BOG Nr. 2

--------------------------------------------------------------------------------

2, 17. februar 1792, Herst

3, 15. marts 1792

5, 23. juni 1792

Beathe Henriksdatter, død

Anders Jespersen Kaas, enkemand

Hendes arvinger:

1)  moderen Anne Nielsdatter

2)  helsøster Mette Henriksdatter ~ Jens Nielsen i Kasted på Kierbygaard Gods

--------------------------------------------------------------------------------

3, 14. marts 1792, Herst

Eberhard Falentin Fogh, død

Hans arvinger:

datter Else Kirstine Eberhardsdatter ~ Peder Eschildsen, han var p.t i Århus

--------------------------------------------------------------------------------

8, 20. marts 1793, Herst

9, 22. april 1793

17, 7. august 1793

21, 12. august 1794

Anne Sørensdatter, død

Laurs Pedersens enke

Hendes børn:

1) Dinnes Sørensen, 37 år, husmand i Lisbjerg

2) Søren Laursen, 26 år

3) Anne Marie Sørensdatter, død ~ Rasmus Nielsen i Herst

3a) Anne Marie Rasmusdatter, 8 år

3b) Mette Marie Rasmusdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

24, 4. januar 1796, Herst

Mette Marie Rasmusdatter, død

datter af Rasmus Nielsen Snedker

Arvinger:

Faderen og søster Anne Marie Rasmusdatter

--------------------------------------------------------------------------------

24, 13. april 1795, Herst

26, 23. april 1795

178, 24. januar 1820

Kirsten Jørgensdatter, død

Søren Sørensen, enke

Deres børn:

Maren Sørensdatter, 4 år

Ingeborg Sørensdatter, 4 uger

Enkens broder Jens Sørensen i Vejlby

--------------------------------------------------------------------------------

32, 16. januar 1797, Herst

Anne Andreasdatter, død

Jens Mouritsen, enkemand

Deres børn:

Anne Jensdatter, 10 år

Mette Jensdatter, 2 år

Farbroder Anders Mouritsen i Trige

--------------------------------------------------------------------------------

36, 2. juni 1797, Herst

Ingeborg Knudsdatter, død

Jens Nielsen Elgaard, enkemand

Afdødes arvinger var 3 døtre og en broder til enkemanden Søren Nielsen Elgaard i Søften

1)  Kirsten Jørgensdatter ~ Søren Sørensen i Herst, hun død

1a) Maren Sørensdatter, 5 år

1b) Ingeborg Sørensdatter, 1 år

2)  Malene Jørgensdatter ~ Jens Pedersen Bødker i Herst

3)  Johanne Jørgensdatter ~ Søren Frandsen i Søften, død og efterladt sig

3a) Jørgen Sørensen, 13 år

3b) Frands Sørensen, 11 år

3c) Hans Sørensen, 3 år

3d) Knud Sørensen, 5 uger

3e) Anne Sørensdatter, 8 år

3f) Maren Sørensdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

55, 24. juni 1798, Herst

56, 23. juli 1798

59, 24. juli 1798

60, 6. august 1798

Christen Nielsen Ustrup, død

Mette Jensdatter, enke

Hans børn med Marie Nielsdatter:

Morten Christensen, 25 år

børn med enken:

Jens Christensen, 19 år

Mette Marie Christensdatter, 15 år

Zidsel Marie Christensdatter, 11 år

Kirsten Christensdatter, 9 år

Niels Christensen, 6 år

Skifte efter 1. hustru 22. januar 1777

Enkens broder Peder Jensen i Vejlby

--------------------------------------------------------------------------------

62, 20. oktober 1798, Herst

Maren Rasmusdatter, død

Hendes datter:

Ane Nielsdatter ~ Rasmus Jensen

--------------------------------------------------------------------------------

123, 12. april 1804, Herst

Anne Marie Sørensdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Nielsen, 15 år

morbroder Peder Sørensen Fod? i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

125, 20. juli 1804, Herst

179, 20. september 1820

Malene Jørgensdatter, død

Jens Pedersen, enkemand

Deres børn:

Jørgen Jensen, 19 år

Peder Jensen, 15 år

Anne Marie Jensdatter, 24 år

Ingeborg Jensdatter, 13 år

Maren Jensdatter, 10 år

Morbroder Rasmus Jørgensen i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

132, 21. maj 1806, Herst

Knud Andersen, død

Maren Nielsdatter, død

Deres søn:

Anders Knudsen

--------------------------------------------------------------------------------

146, 30. marts 1813, Herst

Anders Jespersen Kaae, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Andersen, 18 år

Jesper Andersen, 14 år

Ole Andersen, 2 år

Bodil Marie Andersdatter, 12 år

Beate Andersdatter, 10 år

Kirsten Andersdatter, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

147, 9. august 1813, Herst

194, 25. juni 1821

Karen Justdatter, død

Søren Sørensen, enkemand

Deres børn:

Søren Sørensen, 16 år

Just Sørensen, 13 år

Niels Sørensen, 9 år

Formynder Søren Justsen i Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

156, 19. april 1815, Herst

Rasmus Nielsen, død

Anne Sophie Jensdatter, enke

Deres børn:

Anne Marie Rasmusdatter ~ Niels Rasmussen i Pannerup

--------------------------------------------------------------------------------

159, 9. april 1817, Herst

162, 6. juni 1817

Niels Jensen, død

Anne Andersdatter, enke

Børn med tidligere hustru Anne Marie Sørensdatter:

Jens Nielsen, myndig

--------------------------------------------------------------------------------

159, 4. juni 1817, Herst

Maren Jensdatter, død

Søren Sørensen, enke

Deres børn:

Karen Sørensdatter, 2 år

Formynder var afdødes stedfader Søren Rasmussen i Alstrup

--------------------------------------------------------------------------------

163, 22. oktober 1817, Herst

165, 15. juni 1818

Jens Poulsen Møller, død

Kirsten Christensdatter, enke

Deres børn:

Poul Jensen, 19 år

Christen Jensen, 16 år

Hans Jensen, 9 år

Kirsten Jensdatter, 20 år

Anne Jensdatter, 17 år

Maren Jensdatter, 13 år

Mette Jensdatter, 11 år

Anne Kirstine Jensdatter, 3 år

Lavværge Peder Mogensen fra Stobdrup

Farbroder Peder Poulsen Møller fra Astrup

--------------------------------------------------------------------------------

173, 31. juli 1820, Herst

Zidsel Marie Jensdatter, død

Søren Sørensen, død

Ingen børn, testamente

--------------------------------------------------------------------------------

181, 19. juli 1821, Stenalt

Søren Laursen, død

Zidsel Madsdatter, enke

Deres børn:

Laurs Sørensen, 20 år

Maren Sørensdatter ~ Jens Sørensen Grøttrup på Schaarupgaard Gods, død uden børn

Mette Marie Sørensdatter, 15 år

Anne Sørensdatter, 10 år

Lavværge Thomas Nielsen i Herst

--------------------------------------------------------------------------------

191, 7. november 1821, Stenalt

Ungkarl Laurs Sørensen, død

Hans arvinger:

1)  moderen Zidsel Madsdatter

Lavværge gårdmand Thomas Nielsen fra Herst, gårdmand Hans Laursen i Trige som formynder for den afdødes søster Mette Marie og Anne Sørensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

194, 25. juni 1821, Herst

Just Sørensen kvitterer for arv efter sin moder Karen Justdatter iht skiftebrev 16. august 1813 og for broderen Søren Sørensens andel

--------------------------------------------------------------------------------

194, 22. juni 1822, Herst

Niels Sørensen kvitterer for arv efter sin moder Karen Justdatter og broder Søren Sørensens andel

--------------------------------------------------------------------------------

195, 3. juli 1822, Herst

Ingeborg Sørensdatter ved sin mand Christen Pedersen kvitterer for arv efter skiftebrev af 23. april 1796 efter moderen Kirsten Jørgensdatter i Herst

--------------------------------------------------------------------------------

201, 7. februar 1825, Herst

Peder Sørensen, død, dreng

Fader Søren Sørensen

--------------------------------------------------------------------------------

225, 6. april 1827, Herst

Niels Rasmussen, død

Ane Johanne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Nielsen, 29 år i Paderup

Rasmus Nielsen, 27 år

Anders Nielsen, 25 år

Ole Nielsen, 17 år

Peder Nielsen, 5 år

Ellen Marie Nielsdatter, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

228, 20. oktober 1827, Stenalt

Samfrændeskifte

Zidsel Madsdatter, enke, begærede skifte efter for længst afdøde mand Søren laursen.

Deres børn:

Mette Marie Sørensdatter, 21 år

Ane Sørensdatter, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

231, 4. november 1827, Stenalt

Zidsel Michelsdatter, død, 51 år

Hendes børn:

Mette Marie Sørensdatter

Stine Sørensdatter, tilkommende mand Jesper Andersen

--------------------------------------------------------------------------------

232, 29. november 1827, Herst

Anders Jepsersen Kaae, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Andersen, 33 år

Jesper Andersen 29 år i Stenalt

Ole Andersen, 17 år

Bodil Marie Andersdatter, 27 år ~ Niels Sørensen i Herst

Birthe Andersdatter, 25 år ~ Niels Christensen i Hinnerup

Kirsten Andersdatter, 17 år

--------------------------------------------------------------------------------

237, 10. maj 1828, Herst

Karen Sørensdatter, død, 13 år

Fader Søren Sørensen

Hendes afdøde moder Maren Jensdatter, skifte 4. juni 1817

--------------------------------------------------------------------------------

238, 25. august 1828, Herst

Søren Sørensen, død, 62 år

Maren Sørensdatter, enke

Hans børn med Karen Justdatter og Kirsten Jørgensdatter:

1) Just Sørensen, 28 år, gift i Trige

2) Niels Sørensen, 24 år, gift i Søften

3) Ingeborg Sørensdatter, 32 år ~ Christen Pedersen i Herst

børn med enken:

4) Søren Sørensen, 6 år

5) Peder Sørensen, 1 år

6) Zidsel Kirstine Sørensdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

251, 30. oktober 1829, Herst

253, 25. november 1829

Kirsten Christensdatter, død

Niels Simonsen, enkemand

Hendes børn af 1. ægteskab med Jens Poulsen:

1)  Kirsten Jensdatter, gift i Grundfør

2)  Maren Jensdatter, 26 år

3)  Mette Jensdatter, 22 år

4)  Anne Kirstine Jensdatter, 15 år

5)  Christen Jensen, 28 år

6)  Hans Jensen, 21 år

barn med Niels Simonsen:

7) Jens Nielsen, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

 

top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login