Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Sabro sogn

Ristrup Gods:

Sabro sogn omfatter lokaliteterne:

Sabro: 85 skifteuddrag

Ristrup: 3 skifteuddrag

Ustrup: 6 skifteuddrag

Sabro Mølle: 8 skifteuddrag

Hanghede: 5 skifteuddrag

--------------------------------------------------------------------------------

Filmrulle 10147

Bog nr. 1

--------------------------------------------------------------------------------

5, 26. marts 1720, Sabro

Peder Hansen, død

Anne Marie Jacobsdatter, enke

Deres børn:

Anne Pedersdatter, 9 år

Jacob Pedersen, 6 år

Lavværge Jens Willumsen

Formynder Mathias Jacobsen i Søften, morbroder

--------------------------------------------------------------------------------

6, 27. april 1720, Sabro

Maren Nielsdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Jensen, 7 år

Jens Jensen, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

8, 22. april 1720, Sabro

Peder Jensen Kirkemand, død

Maren Thomasdatter, døde

Morbroder Rasmus Thomassen i Sabro

--------------------------------------------------------------------------------

13, 20. marts 1721, Ristrup

Forlig mellem Peder Brandenborg og søsteren Dorthe Jensdatter Brandenborg vedrørende deres

afgangne broder Søren Brandenborg

--------------------------------------------------------------------------------

14, 11. september 1721, Sabro

Enken Maren Nielsdatter, død

Jens Pedersen, død tidligere

Deres børn:

Jens Jensen, 34 år

Maren Jensdatter, tjener i København, 28 år

Anne Jensdatter, 19 år

Niels Jensen, 16 år

Peder Jensen, 13 år

Morbroder Niels Nielsen i Fårup

--------------------------------------------------------------------------------

15, 12. maj 1722, Sabro

Karen Christensdatter, død

Frands Thomassen Kokes, enkemand

Deres børn:

Anne Frandsdatter, umyndig

Else Frandsdatter, umyndig

Peder Jensen Balle af Geding mødt på vegne af de umyndige

--------------------------------------------------------------------------------

18, 15 februar 1723, Sabro

Niels Nielsen Overgaard, død

Anne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Nielsen i Tinning

Anne Nielsdatter ~ Peder Andersen i Sabro

Karen Nielsdatter, 30 år

--------------------------------------------------------------------------------

19, 9. august 1722, Sabro

Mogens Pedersen, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Mette Mogensdatter, 22 år

Maren Mogensdatter, 19 år

Peder Mogensen, 14 år

Rasmus Mogensen, 5 år

Anne Mogensdatter, 21 år

Lavværge Søren Rasmussen i Hadbjerg, farbroder Rasmus Pedersen i Mejlby

--------------------------------------------------------------------------------

26, 30. januar 1728, Sabro

Karen Nielsdatter, død

Peder Pedersen, enke

Deres børn:

Peder Pedersen, 3 ½ år

Morbroder Rasmus Nielsen Overgaard af Tinning

--------------------------------------------------------------------------------

28, 18. december 1728, Ristrup

Jens Laursen, ladefoged ved Ristrup, død

Hans arvinger:

1)  Niels Laursen i Skovby

2)  Dorthe Laursdatter ~ Anders Trues enke i Sielløe

3)  Karen Laursdatter ~ Rasmus Christensen i Keilstrup på Møllerupgaard Gods

Dorthe Laursdatters sønner Niels og Laurs Andersen mødte for moderen

--------------------------------------------------------------------------------

37, 7. september 1730, Ustrup

Kirsten Nielsdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Nielsen, 12 år

Peder Nielsen, 9 år

Maren Nielsdatter, 6 år, som har været og endnu er hos sin morfader Niels Jensen Møller i Norring

Mølle

Kirsten Nielsdatter, 7 uger

Morbroder Jens Nielsen Møller af Melleriis

--------------------------------------------------------------------------------

58, 3. april 1737, Ustrup

Niels Nielsen, død

Zidsel Poulsdatter, enke

Hans børn med Kirsten Nielsdatter:

Niels Nielsen, 18 år

Peder Nielsen, 15 år

Maren Nielsdatter, 12 år, på 9. år hos sin afgangne moders stedfader Niels Jensen i Norring Mølle

2. ægteskab med enken

Poul Nielsen, 5 ½ år

Christen Nielsen, 4 år hos morfaderen Poul Sørensen i Spørring

Karen Nielsdatter, 2 år

Lavværge Jens Pedersen Pelsen i Sabro

Morbroder til 2 ældste børn var Jens Nielsen i Mellem Riis

Morbrødre til yngste børn Jens og Søren Poulsen i Spørring

--------------------------------------------------------------------------------

73, 9. december 1740, Sabro

Henrik Pedersen, død

Kirsten Jensdatter, enke, 60 år

Deres børn:

1)  Karen Henriksdatter, 34 år ~ Christen Gekler, rytter ved Oberst Kaases Regiment i Holbæk

2)  Anne Henriksdatter ~ Peder Jensen Frandsen

3)  Peder Henriksen

4)  Kirsten Henriksdatter, 19 år

Farbroder Peder Pedersen Overgaard i Sabro

--------------------------------------------------------------------------------

77, 10. juli 1741, Sabro

Inger Jensdatter, død

Daniel Gottlib Stephansen, sadelmager

Deres børn:

Ann Resine, 26 år ~ Jacob Christensen i Sabro

Inger, 20 år ~ Jens Rasmussen i Sabro

Hans Friderich, 15 år

Cathrine, 7 år

Morbroder Rasmus Jensen, tjener i Lille Ring

--------------------------------------------------------------------------------

78, 12. juni 1741, Sabro

Laurs Thomassen, død

Anne Jensdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Maren Laursen, 34 år ~ Frederik Pedersen i Kvottrup

Thomas Laursen, 30 år

Børn med enken:

Jens Laursen, 12-13 år

Peder Laursen, 7-8 år

Poul Laursen, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

87, 4. oktober 1743, Sabro

Søren Rasmussen Madsen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Sørensen, 19 år

Johanne Sørensdatter, 15 år

Zidsel Sørensdatter, 12 år

Karen Sørensdatter, 5 år

Farbrødre Peder Rasmussen Madsen i Sabro og Christen Rasmussen Madsen i Mundelstrup

--------------------------------------------------------------------------------

93, 4. november 1744, Sabro

Afkald fra Jens Pelsens 4 gifte sønner:

Christen Jensen Pelsen

Rasmus Jensen Pelsen

Niels Jensen Pelsen

Niels Jensen Pelsen

andre sønner:

Peder Jensen Pelsen

Jens Jensen Pelsen

Jens Jensen Pelsen

Søren Jensen Pelsen

Maren Jensdatter Pelsen

--------------------------------------------------------------------------------

93, 10. maj 1745, Ustrup

Anders Sørensen i Foldby kvitterer for arv modtaget til Maren Nielsdatter, barnefødt i Ustrup,

efter hendes forældre ved skifte 1737/1738

Niels Jensen Møller var Anders Sørensens svigerfader

Niels Nielsen kvitterer ligeledes

Niels Møller i Norring Mølle var morfader til Maren og Niels

--------------------------------------------------------------------------------

94, 6. august 1745, Sabro

Giertrud Rasmusdatter, død

Herman Christian Koch, enkemand

Deres børn:

Rasmus, 29 år, tjener Søren Hvas i Foldby

Christian, 25 år, snedkersvend i København

Bertel, 23 år, i København

Peder, 12 år, tjener Christen Truegaard i Sabro

Niels, 9 år

Anne, 31 år ~ Jørgen Sørensen Skrædder i Erslev

Karen, 24, tjener på Amager

Maren, 18 år, tjener Jens Aabye i Hasle

--------------------------------------------------------------------------------

95, 25. april 1746, Sabro

Anna Rasmusdatter, død

Mogens Jensen, enke

Deres børn:

Jens Mogensen, 3 år

Morfader Rasmus Jørgensen, morbroder Søren Rasmussen i Sabro

--------------------------------------------------------------------------------

96, 5. oktober 1746, Sabro

Rasmus Pedersen Pelsen, død

Anne Laursdatter, enke

Deres børn:

Karen Rasmusdatter ~ Mads Hansen i Sabro

Ell Rasmusdatter forlovet med Peder Mogensen, overtager stedet

Kirsten Rasmusdatter, 17 år

Maren Rasmusdatter, 14 år

Anna Rasmusdatter, 12 år

Lavværge Ole Laursen i Framlev

Farbroder Jens Pedersen Pelsen

--------------------------------------------------------------------------------

103, 6. december 1746, Sabro

Gl. pige Mette Johansdatter, død

Hun boede hos Peder Rasmussen

Hendes arvinger:

1)  broder Johan Johansen, død

1a) Bodil Johansdatter ~ Christen Pedersen Pelsen i Sabro

2)  søster Johanne Marie Johansdatter Meinertz ~ Rasmus Kornmaaler i Århus, nu bor hun i Grenå hos

datteren Cathrine Rasmusdatter

3)  Karen Johansdatter, død uden børn i Århus

--------------------------------------------------------------------------------

104, 1 maj 1747, Sabro

Lisbeth Pedersdatter, død

Mogens Jensen, enkemand

Deres barn:

Anna Christence Mogensdatter, 4 uger

Morfader Peder Andersen Pelsen af Skjoldelev

--------------------------------------------------------------------------------

106, 9 juni 1747, Sabro

Anna Henriksdatter, død

Peder Jensen Frandsen, enkemand

Deres datter:

Maren Pedersdatter, 9 år

Afdødes broder Peder Henriksen og søster Kirsten Henriksdatter ~ Christen Thomassen i Lisbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

107, 13. juni 1740, Sabro

Karen Sørensdatter, død

Jacob Christensen, enke

Hendes arvinger:

1)  søster Maren Sørensdatter ~ Rasmus Jørgensen i Sabro

2)  Anna Sørensdatter ~ Morten Jensen i Mundelstrup

2a) Jens Mortensen, 26 år, næsten blind

2b) Søren Mortensen, 19 år

2c) Birgitte Mortensdatter, 23 år

--------------------------------------------------------------------------------

112, 18. april 1748, Sabro

Maren Rasmusdatter, død

Søren Jensen Pelsen, enkemand

Deres barn:

Maren Sørensdatter

Morfaderen Rasmus Jørgensen og morbroder Søren Rasmussen

--------------------------------------------------------------------------------

113, 19. juni 1748, Sabro

Bodil Jensdatter, død

Jens Jensen, enkemand

Ingen børn, hendes arvinger:

broder Christen Jensen

søster Maren Jensdatter i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

121, 9. oktober 1748, Sabro Mølle

Inger Sørensdatter, død

Christen Poulsen, enke

Hendes børn:

Søren Mortensen Møller, 37 år

Christen Mortensen Møller, 36 år

Morten Mortensen, 34 år, skoleholder i Fårup

Deres barn:

Morten Christensen, 29 år

--------------------------------------------------------------------------------

124, 15. april 1749, Ristrup

Peder Nielsen kvitterer for arv efter sine forældre, skifte Ustrup 1738

Morfader Niels Møller i Norring Mølle

--------------------------------------------------------------------------------

124, 12. september 1749, Sabro

Christen Jensen Truegaard, død

Mette Mogensdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Christensdatter, 21 år

Jens Christensen, 19 år

Enkens broder Peder Mogensen i Sabro

Farbrødre Niels Jensen Pelsen i Mundelstrup og Niels Jensen Pelsen i Sabro

--------------------------------------------------------------------------------

144, 18. juni (1750), Sabro

Kirsten Henriksdatter, død for kort tid siden

Christen Thomassen, skovfoged, enkemand

Deres børn:

Anne Christensdatter, 5 år

Henrik Christensen, 3 år

Morbroder Peder Henriksen, tjener Jens Kiær i Lisbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

145, 4. september 1750, Sabro

Peder Rasmussen Madsen, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 25 år

Peder Pedersen, 19 år, tjener Laurs Mundelstrup i Lisbjerg

Karen Pedersdatter, 16 år

Farbroder Christen Rasmussen Madsen i Mundelstrup

--------------------------------------------------------------------------------

148, 24. april 1751, Sabro

Jens Nielsen, død

Else Nielsdatter Kold, enke

Hans børn af tidligere ægteskab:

Søren Jensen Skrædder, ca. 40 år i Søften

Anne Jensdatter, 36 år, måske rejst til Sjælland for ca. 8 år siden

Hans barn med enken:

Karen Jensdatter, 27 år

Karen Jensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

152, 14. januar 1752, Sabro

Anna Laursdatter, død

Rasmus Pedersen Pelsen, død tidligere

Deres børn:

1) Karen Rasmusdatter ~ Mads Hansen i Sabro

2) Ell Rasmusdatter ~ Peder Mogensen

3) Kirsten Rasmusdatter ~ Mogens Jensen i Sabro Mølle

4) Maren Rasmusdatter, 20 år

5) Anne Rasmusdatter, 18 år

--------------------------------------------------------------------------------

155, 23. december 1752, Ustrup

Simon Sørensen Dyhr, død

Hans børn:

1) Mads Simonsen

2) Søren Simonsen, ca. 24 år

3) Zidsel Simonsdatter ~ 2 gange og død for ca. 11 år siden i Randers

3a) Poul Johansen Holst, 19 år

3b) Anne Marie Johansdatter Holst, 16 år

3c) Elisabeth Engerhardsen, ca. 13 år

hos faderen Engerhard Bosh, vagtmester hos Oberstløjtnant Rosenørn i Randers

--------------------------------------------------------------------------------

163, 11. maj 1753, Sabro

Maren Jensdatter, død

Søren Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Sørensen, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

167, 2. juni 1753, Sabro

Jens Rasmussen Klostergaard, død

Inger Gotlibsdatter, enke

Deres børn:

Inger Jensdatter, 7 år

Maren Jensdatter, 4 år

Kirsten Jensdatter, 1 år

Enkens fader Gotlib Stephan i Lille Ring

--------------------------------------------------------------------------------

168, 26. april 1754, Ustrup

Poul og Christen Nielsen, Kirsten Nielsdatter kvitterer for udbetalt arv efter Niels Nielsen i

Ustrup i 1738

--------------------------------------------------------------------------------

171, 2. oktober 1754, Sabro

Christen Pedersen, død

Bodil Johansdatter, enke

Deres børn:

1)  Ellen Christensdatter, 40 år, tjener Niels Madsen i Tilst

2)  Maren Christensdatter, 30 år ~ Niels ?? hyrde i Taastrup

3)  Johan Christensen, 23 år, tjener Anders Clostergaard

4)  Maren Christensdatter, 24 år

Farbroder Søren Jensen Pelsen i Sabro

--------------------------------------------------------------------------------

173, 13. juni 1755, Sabro

Niels Jensen Pelsen, død

Dorthe Hansdatter, enkemand

Deres børn:

Anne Nielsdatter, 17 år

Christiane Nielsdatter, 14 år

Christiane Nielsdatter, 14 år

Søren Nielsen, 12 år

Dorthe Nielsdatter, 7 år

Zidsel Nielsdatter, 3 år

Afdødes brødre Niels Jensen Pelsen i Mundelstrup, Søren Jensen Pelsen i Sabro

--------------------------------------------------------------------------------

186, 18. juli 1757, Sabro

Kirsten Rasmusdatter, død

Mogens Jensen, enkemand

Deres børn:

Anne Lisbeth Mogensdatter, 4 år

Rasmus Mogensen, ¾ år

Peder Mogensen i Sabro gift med afdødes søster

--------------------------------------------------------------------------------

194, 11. oktober 1749, Sabro

Hører til skifte side 5

Jacob Pedersen

Anne Pedersdatter ~ Jens Jørgensen i Voldby

Stedfader Jens Villumsen og moderen Anne Marie Jacobsdatter

--------------------------------------------------------------------------------

202, 19. april 1759, Sabro

Niels Nielsen Vesterbo, død

Lisbeth Davidsdatter, enke

Deres børn:

David Nielsen, 30 år

Jens Nielsen Vesterbo, 19 år

Maren Nielsdatter, 26 år

Karen Nielsdatter, 24 år

--------------------------------------------------------------------------------

205, 16. maj 1753, Sabro

Peder Jensen Frandsen, registrering og vurdering på grund af ommatrikulering?

--------------------------------------------------------------------------------

206, 10. maj 1760, Sabro

Jens Thomasen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 27 år

Anne Jensdatter, 11 år?

Kirsten Jensdatter, 23 år

Mandens halvbroder Thomas Poulsen i Herst og Poul Christensen i Sabro

--------------------------------------------------------------------------------

208, 12. september 1760, Sabro

Michel Christensen, død

Chatrine Davidsdatter, enke

Deres børn:

Niels Michelsen, 34 år

David Michelsen, 19 år

Anne Michelsdatter, 32 år

Maren Michelsdatter, 25 år ~ Søren Christensen, tjener madame Qvist i Selling

Marie Michelsdatter, 22 år

David Davidsen i Skivholme er nævnt

--------------------------------------------------------------------------------

220, 25. februar 1763, Sabro

Lothe Pedersdatter, død

Jacob Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Jacobsen, 16 år

Mathias Jacobsen, 14 år

Annemarie Jacobsdatter, 12 år

Maren Jacobsdatter, 5 år

Mette Jacobsdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

221, 14. april 1763, Sabro

Mads Hansen, død

Karen Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Hans Madsen, 19 år

Jens Madsen, 10 år

Thomas Madsen, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

222, 28. juli 1763, Sabro

Søren Pelsen, død

Anne Rasmusdatter, enke

Børn med 1. hustru:

Maren Sørensdatter, 15 år, hos morbroderen Søren Rasmussen i Sabro

Børn med enken:

Rasmus Sørensen, 13 år

Jens Sørensen, 10 år

Niels Sørensen, 6 år

Maren Sørensdatter, 4 år

Helle Sørensdatter, ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

225, 14. september 1763, Sabro

Karen Pedersdatter, død

Niels Truegaard, enkemand

Deres børn:

Peder Nielsen, 7 år

Margrethe Nielsdatter, 9 år

Anne Nielsdatter, 4 år

Kirsten Nielsdatter, ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

227, 7. oktober 1763, Sabro

Maren Kirkegaard, død

Enkens broder var gl. Jens Frandsen i Sabro, måske var der andre, men intet at arve

--------------------------------------------------------------------------------

227, 5. november 1763, Sabro

Anders Sørensen, død

Maren Nielsdatter, død

Sidstafdødes svigermoder Elisabeth Davidsdatter, Anders Sørensens moder og søster var fra Årslev,

afdødes svoger Anders Galthen i Årslev

--------------------------------------------------------------------------------

228, 21. januar 1764, Sabro

Peder Frandsen, død

Anne Christine Matthiasdatter, enke

1. hustru Anna Henriksdatter:

Maren Pedersdatter, 24 år

Anne Pedersdatter, 14 år

Jens Pedersen, 9 uger

--------------------------------------------------------------------------------

236, 19. september 1764, Sabro

Niels Michelsen, død

Elle Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Nielsen, 9 år

--------------------------------------------------------------------------------

236, 24. oktober 1764, Sabro

Vurderingsforretning hos Poul Laursen i anledning af manglende betalinger. Han måtte gå fra gården

--------------------------------------------------------------------------------

238, 18. december 1765, Sabro

Anne Bleginds, død

Ingen arvnger nævnt, intet at arve

--------------------------------------------------------------------------------

242, 12. november 1765, Sabro

Maren Michelsdatter, død

Søren Christensen, enkemand

Deres børn:

Anne Sørensdatter, 6 år

Cathrine Sørensdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

246, 7. juni 1766, Sabro

Mads Hansen, død

Kirstine Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Madsen, 10 år

Anne Catrine Madsdatter, 7 år

Maren Madsdatter, 5 år

Farbroder Niels Hansen i Tåstrup på Frijsenborg Gods

Farbroder Rasmus Hansen i Tåstrup

--------------------------------------------------------------------------------

260, 28. november 1768, Sabro

Marie Magdalene Hansdatter, død

Peder Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Christian Pedersen, 10 år

Rasmus Pedersen, 6 år

Anne Pedersdatter, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

261, 30. december 1768, Sabro

Jens Mortensen hos Mogens Møller i Sabro havde på auktion ladet sig tilslå Ustrup Skovhus, men

ikke betalt, nu udlæg for pengene

--------------------------------------------------------------------------------

262, 30. december 1768, Sabro

Vurdering hos Mads Hansens enke, Karen Balle og søn Hans Madsen Skrædder

--------------------------------------------------------------------------------

264, 8. april 1769, Sabro

Søren Rasmussen, død

Maren Mortensdatter, enke

Deres børn:

Maren Sørensdatter, 9 år

Peder Sørensen, 1 ½ år

Af 1. ægteskab:

Rasmus Sørensen, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

268, 28. august 1769, Sabro

Inger Mathiasdatter, død

Jens Frandsen, enkemand

Deres børn:

Jens Jensen, 32 år

Maren Jensdatter ~ Jens Truegaard i Sabro

Inger Jensdatter, 26 år

--------------------------------------------------------------------------------

271, 26. marts 1770, Sabro

Anne Jensdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Hendes børn:

Peder Laursen, 34 år

Poul Laursen, 30 år

Laurs Laursen, 27 år

Deres fader Laurs Nielsen ?

--------------------------------------------------------------------------------

272, 11. september 1770, Sabro

Niels Jensen Haure, død

Johanne Mortensdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Jens Nielsen, 24 år

Hans Nielsen, 20 år

Børn med enken:

Christen Nielsen, 3 år

Lisbeth Nielsdatter, 7 år

Lavværge Peder Mogensen

Farbroder Jens Jensen Haure af Sabro Mølle

--------------------------------------------------------------------------------

279, 19. november 1770, Ustrup

Giertrud Kirstine Giørup, død

Christen Schiørring, enkemand

Deres børn:

Thøger Christensen, 29 år, på Endrupholm

Niels Christensen, 27 år i København

Christian Frederich Christensen, 25 år

Charlotte Amalie Christensdatter, 24 år på Endrupholm

Magdalene Dorthea Christensdatter, 22 år

--------------------------------------------------------------------------------

BOG nr. 3

1771-1775

--------------------------------------------------------------------------------

10, 31. april 1772, Sabro

11, 14. oktober 1772

Anne Andersdatter, død

Jørgen Hansen, enkemand

Deres børn:

Marie Jørgensdatter ~ Laurs Sørensen i Witterslev ved Ringsted

Karen Jørgensdatter, 19 år hos søsteren

På børnenes vegne mødte Rasmus Balle i Mundelstrup, der var svoger til afdøde

--------------------------------------------------------------------------------

40, 24. november 1773, Sabro

Jens Willunsen, død

Mette Christensdatter, enke

Deres barn:

Anne Marie Jensdatter, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

42, 10. juni 1774, Sabro

Karen Pedersdatter, død

Poul Weng, enkemand

Børn med hendes 1. mand Niels Røgter:

Stine Nielsdatter ~ hyrden ?Juel Hansen i Framlev

Christiane Nielsdatter ~ Niels Jensen i Åby

Maren Nielsdatter ~ Jens ? i Framlev

--------------------------------------------------------------------------------

44, 29. oktober 1774, Sabro

45, 30. november 1774

46, 29. juli 1775

Niels Tongaard, død

Maren Mortensdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Peder Nielsen, 18 år

Margrethe Nielsdatter, 20 år

Anne Nielsdatter, 15 år

Kirsten Nielsdatter, 12 år

Farbroder Jens Pelsen den yngre af Sabro

--------------------------------------------------------------------------------

47, november 1774, Sabro

Thomas Henrichsen, død

Karen Madsdatter, enke

Afdødes børn:

1) Christen Thomassen, død i Lisbjerg

1a) Henrich Christensen, 25 år

1b) Christen Christensen, 16 år

1c) Else Christensdatter

1d) Maren Christensdatter

1e) Anne Christensdatter

2) Hemrich Thomassen i København

--------------------------------------------------------------------------------

53, 3. juli 1775, Sabro

Johanne Michelsdatters datter død

--------------------------------------------------------------------------------

53, 10. november 1775, Sabro

Anne Jensdatter, død

Jens Nielsen Høver, enkemand

Deres børn:

Anne Elisabeth Jensdatter, 6 uger

--------------------------------------------------------------------------------

Film 10147

BOG Nr. 2

--------------------------------------------------------------------------------

85, 20. marts 1800, Sabro

98, 10. december 1800

178, 5. april 1820

Laurs Sørensen, død

Inger Christensdatter, enke

Hans børn med 1. hustru, Ane Nielsdatter:

Niels Laursen, 14 år

Søren Laursen, 12 år

børn med enken:

Christen Laursen, 7 år

Lavværge Peder Christensen af Sabro

Formynder Peder Rasmussen i Mundelstrup

--------------------------------------------------------------------------------

103, 17. marts 1801, Sabro Mølle

Anne Hansdatter, død

Afdødes søn Jens Christensen i Sabro Mølle

--------------------------------------------------------------------------------

103, 30. marts 1801, Sabro

106, 19. juni 1801

Karen Rasmusdatter, død

Christen Frederichsen, enke

Deres børn:

Rasmus Christensen, 18 år

Morten Christensen, 15 år

Morbroder Niels Rasmussen af Søften

--------------------------------------------------------------------------------

113, 23. februar 1803, Sabro

115, 22. april 1803

Kirsten Pedersdatter, død

Jens Pedersen Ladefoged, enkemand

Afdødes arving:

dattersøn Jens Andersen, 26 år, pt. Lading

--------------------------------------------------------------------------------

137, 30. januar 1810, Sabro Mølle

179, 16. juni 1820

Maren Jacobsdatter, død

Hans Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Jens Hansen, 21 år

Rasmus Hansen, 15 år

Else Hansdatter, 18 år

--------------------------------------------------------------------------------

139, 29. maj 1810, Sabro

139, 17. juli 1810

140, 15. oktober 1810

Anne Nielsdatter, død

Niels Pedersen, enkemand

Deres børn:

1) Niels Nielsen i Herst

2) Anne Nielsdatter ~ Laurs Rasmussen i True

3) Maren Nielsdatter, ugift

4) Dorthe Nielsdatter ~ Niels Rasmussen, død

4a) Christen Nielsen, 3 ½ år

5) Anne Catrine Nielsdatter, 28 år

--------------------------------------------------------------------------------

141, 28. juni 1811, Sabro

178, 16. juni 1820

Jens Nielsen, død

Birthe Pedersdatter, enke

Hans børn med Anne Jensdatter:

Anne Elisabeth Jensdatter ~ Holger Nielsen i Storring

Hans børn med enken:

Niels Jensen, 22 år

Maren Jensdatter, 32 år

Karen Jensdatter, 28 år

Ellen Jensdatter, 26 år

Kirstine Jensdatter, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

149, 17. august 1813, Sabro

Poul Laursen, død

Hans børn:

Jens Poulsen, gift

Morten Poulsen

Marie Kirstine Poulsdatter ~ Søren Enevoldsen i Kvottrup

Anne Poulsdatter ~ Anders Sørensen, han var død i Tinning

Laværge for Anne Poulsdatter var Peder Pedersen i Sabro

--------------------------------------------------------------------------------

152, 30. november 1814, Sabro

Dorthe Nielsdatter, død

Peiter Christiansen, enkemand

Deres børn:

Niels Peistersen, myndig

Anne Peitersdatter, 34 år

Anne Marie Peitersdatter, 27 år

--------------------------------------------------------------------------------

158, 14. marts 1816, Sabro

Enke Anne Marie Jensdatter, død

Christen Bertelsen, tidligere død

Deres børn:

Jens Christensen i Sabro

Kirsten Christensdatter ~ Niels Nicolajsen i Sabro

--------------------------------------------------------------------------------

166, 26. januar 1819, Sabro

Mette Sørensdatter, død

Peder Christensen, enke

Deres børn:

1)  Hans Pedersen Møller i Borum Mølle

2)  Christen Pedersen, gårdmand i Geding

3)  Søren Pedersen i Århus

4)  Bodil Pedersdatter ~ Casper Nielsen i Lading

5)  Maren Pedersdatter ~ Søren Pedersen i True

6)  Ellen Marie Pedersdatter ~ Poul Rasmussen i Lading på Frijsenborg Gods

--------------------------------------------------------------------------------

167, 2. februar 1819, Sabro

Marie Michelsdatter, død

Rasmus Sørensen, død

Ingen børn.

Rasmus Sørensens arvinger:

1)  broder Niels Sørensen, ugift i Mundelstrup

2)  søster Maren Sørensdatter ~ Jørgen Nielsen i Skejby, begge døde

2a) Niels Jørgensen, 21 år

2b) Anne Marie Jensdatter ¨ Hans Rasmussen

2c) Anne Jensdatter, 24 år

2d) Else Jensdatter, 18 år

Marie Michelsdatters arvinger:

1)  broder Niels Michelsen i Sabro, død

1a) Christen Nielsen, død

1aa) Elle Christensdatter ~ arbejdsmand Anders Jacobsen i Århus

2)  broder Davis Michelsen i Sabro, død

2a) Christen Dacidsen i Sabro

2b) Jørgen Davidsen ~ i Sabro

2c) Kirsten Davidsdatter, 28 år

2d) Anne Catrine Davidsdatter ~ Johan Pedersen i Sabro

--------------------------------------------------------------------------------

167, 4. februar 1819, Hanghede

Søren Andersen Kaae, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Inger Sørensdatter, 29 år

Bodil Marie Sørensdatter, 27 år

--------------------------------------------------------------------------------

180, 3. maj 1821, Sabro Mølle

186, 19. december 1821

Grethe Poulsdatter, død

Hans Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Poul Hansen, døbt 29. oktober 1815

Hans Hansen, døbt 1. marts 1818

Formynder Morten Poulsen af Sabro

--------------------------------------------------------------------------------

182, 27. juli 1821, Sabro

Peder Christensen, død

Hans børn:

Hans Pedersen i Borum Mølle

Christen Pedersen, gårdmand i Geding

Søren Pedersen i Sabro

Bodil Pedersdatter ~ Casper Nielsen i Lading

Maren Pedersdatter ~ Søren Pedersen i True

Ellen Marie Pedersdatter ~ Poul Rasmussen i Lading

--------------------------------------------------------------------------------

188, 22. juli 1822, Hanghede

Gyde Christensdatter, død

Anders Nielsen, enke

Deres børn:

Søren Andersen, 4 år

Anne Marie Andersdatter, 7 år

Ingeborg Kristiane Andersdatter, 8 uger

--------------------------------------------------------------------------------

189, 6. november 1823, Sabro Mølle

192, 16. december 1823

Mette Jensdatter, død

Jens Hansen, enkemand

Deres børn:

Jens Jensen, 7 uger

--------------------------------------------------------------------------------

191, 9. december 1823, Hanghede

Niels Andersen, død, 10 uger

Faderen Anders Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------

191, 16. december 1823, Sabro Mølle

Hans Hansen, død

Hans arvinger:

1) faderen Hans Rasmussen

2) helbroder Poul Hansen, døbt 29. oktober 1815

3) halvbroder Jens Hansen, myndig

4) halvbroder Rasmus Hansen, ligeså

5) halvsøster Else Hansdatter, 32 år

--------------------------------------------------------------------------------

196, 6. marts 1824, Hanghede

Anders Nielsen kvitterer på vegne af Inger Sørensdatter for arv efter hendes fader Søren Andersen

--------------------------------------------------------------------------------

197, 10. september 1824, Sabro

Mette Marie Pedersdatter, død, 20 uger gl

Fader Peder Jensen

--------------------------------------------------------------------------------

197, 23. september 1824, Sabro

200, 15. december 1824

Anne Cathrine Davidsdatter, død

Johan Pedersen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Johansen, 7 år

Kirsten Marie Johansdatter, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

201, 8. oktober 1824, Sabro

Hans Rasmussen kvitterer for arv der var tilfaldet ham efter moderen Grethe Poulsdatter. Hans

Hansen død?.

--------------------------------------------------------------------------------

209, 27. oktober 1825, Sabro Mølle

210, 24. november 1825

218, 23. maj 1826

Dorthe Rasmusdatter, død

Johan Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Johansen, 5 uger

--------------------------------------------------------------------------------

212, 15. december 1825, Hanghede

Maren Jensdatter, død

Søren Andersen, tidligere død

Deres børn:

Datter ~ Anders Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------

222, 2. august 1826, Sabro

222, 31. august 1826

Maren Jensdatter, død

Peder Jensen, enkemand

Deres børn:

Ane Kirstine Pedersdatter, 7 år

Kirsten Marie Pedersdatter, 5 år

Ane Pedersdatter, 6 uger

--------------------------------------------------------------------------------

225, 17. februar 1827, Sabro

Ane Kirstine Nielsdatter, død

Jens Poulsen, enke

Deres børn:

3 myndige sønner og 2 gifte døtre, efterladenskaber tilfaldt fattigkassen

--------------------------------------------------------------------------------

230, 1. november 1827, Sabro

Karen Rasmusdatter, død

Hendes børn:

1)  Christen Davidsen, 56 år

2)  Jørgen Davidsen, 53 år

3)  Kirsten Davidsdatter, 40 år ~ Søren Nielsen

4)  Ane Kirstine Davidsdatter ~ Johan Pedersen i Sabro, hun død

4a) Rasmus Johansen, 10 år

4b) Kirsten Marie Johansdatter, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

238, 16. maj 1828, Sabro

Enke Inger Jensdatter, død

Niels Pedersen, død

Deres børn:

Peder Nielsen, men måske flere

--------------------------------------------------------------------------------

241, 26. november 1828, Sabro Mølle

245, 24. december 1828

Hans Rasmussen, død

Deres børn:

Poul Hansen, 13 år

Jens Hansen, 39 år

Rasmus Hansen, 34 år

Else Hansdatter, 37 år, ~ Søren Rasmussen i Hummeluhr

--------------------------------------------------------------------------------

247, 28. februar 1829, Sabro

247, 23. marts 1829

Morten Jensen, død

Maren Larsdatter, enke

Deres børn:

Ane Kirstine Mortensdatter

Ane Mortensdatter, 31 år ~ Jens Hansen i Sabro Mølle

--------------------------------------------------------------------------------

248, 9. juni 1829, Sabro

Jens Christensen, død

Hans børn:

Christen Jensen i Sabro

Peder Jensen i Fårup

Ane Jensdatter ~ Laurs Jensen i Sabro Mølle

Karen Jensdatter ~ Jørgen Nielsen i Skjoldelev

--------------------------------------------------------------------------------

255, 31. december 1829, Sabro

Anders Michelsen, død, 2 år

Fader Michel Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------

255, 25. februar 1830, Sabro

257, 26. marts 1830

Helle Pedersdatter, død

Peder Jensen, enkemand

Hendes arvinger:

1) halvbroder Rasmus Pedersen, 32 år

2) Michel Pedersen, 29 år i Hinnerup

3) halvsøster Ellen Pedersdatter, 26 år, tjener hos købmand Møller i Århus

--------------------------------------------------------------------------------

258, 25. april 1830, Sabro Mølle

Jens Laursen, død

Fader Laurs Jensen

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 10. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login