Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Lisbjerg Sogn

Ristrup Gods:

Lisbjerg sogn består af lokaliteterne:

Lisbjerg: 28 skifteuddrag

Skifter vedrørende Lisbjerg sogn, Frijsenborg Gods

--------------------------------------------------------------------------------

Filmrulle 10147

Bog nr. 1

--------------------------------------------------------------------------------

29, 17. januar 1729, Lisbjerg

Søren Sørensen Laasbye, død

(Kirsten Jensdatter), enke

Deres barn:

Jens Sørensen, 11 år

Peder Rasmussen Smed i Longe (Lyngå?) var søskendebarn til afdøde

Rasmus Hansen lavværge, forlovet med enken og fæster

--------------------------------------------------------------------------------

40, 12. april 1730, Lisbjerg

Søren Jensen, død

Mette Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Sørensen, 5 år

Maren Sørensdatter, 2 år

Afdødes fader Jens Sørensen ~ Karen Rasmusdatter, død i februar 1730

Afg. Søren Jensen faders søsters mand Niels Frandsen Lisbjerg, enkens fader Niels Pedersen Moldrup i Terp

Anders Jensen Bering fæstede og ægter enken

--------------------------------------------------------------------------------

65, 4. juni 1738, Lisbjerg

Kirsten Jensdatter, død

Rasmus Hansen, enkemand

Hendes barn:

Jens Sørensen, drejersvend i Århus

moderbrodersøn Jacob Drejer i Århus

--------------------------------------------------------------------------------

88, 1. februar 1744, Lisbjerg

Niels Laursen, død

Johanne Jensdatter, enke

Deres børn:

Laurs Nielsen, 20 år, i lære i Århus

Jens Nielsen, 17 år, tjener Frands Nielsen i Lisbjerg

Peder Nielsen, 6 år

Laurs Nielsen, 3 år

Karen Nielsdatter, 12 år

Lavværge og formynder Mogens Rasmussen

--------------------------------------------------------------------------------

100, 13 marts 1747, Lisbjerg

Anders Jensen Bering, død

Mette Nielsdatter, enke

Deres barn:

Jens Andersen, 15 år

Enkens broder Peder Moldrup og svoger Rasmus Poulsen af Terp

Formynder var faderbroder Søren Bering fra Lisbjerg og Jens Bering fra Trige

Laurs Nielsen Mundelstrup skal overtage fæstet, når boet er wurderet

Enchens ældste søn Niels Sørensen er nævnt

--------------------------------------------------------------------------------

149, 3 marts 1751, Lisbjerg

Else Christensdatter, død

Thomas Henriksen, enkemand

Deres barn:

Christen Thomassen

Henrik Thomassen, ca 26 år

--------------------------------------------------------------------------------

199, 2. oktober 1758, Lisbjerg

Christen Thomassen, død

Helle Jensdatter, enke

Deres børn:

Else Christensen, 7 år

Maren Christensdatter, 4 år

Anne Christensdatter, 2 år

Hans børn af tidligere ægteskab med

Anna Christensdatter, 12 år

Henrik Christensen, 11 år

Lavværge Laurs Nielsen af Lisbjerg, de 2 ældste børn moderbrødre var Peder Henriksen i Lisbjerg, farfader Thomas Henriksen i Sabro, hans 1 hustru hed Kirsten Henriksdatter, skiftebrev af 18 juni 1750 er nævnt i dette skifte

--------------------------------------------------------------------------------

220, 26. februar 1763, Lisbjerg

Jørgen Hald, død

Sophie Christoffersdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Jørgensen, 23 år

Søren Jørgensen, 19 år

Johanne Jørgensdatter, 16 år

Mette Jørgensdatter, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

228, 9. december 1763, Lisbjerg

Anne Bendixdatter, død

Søren Jensen, enkemand

Alle erklærede at hun ikke havde nogen arvinger

--------------------------------------------------------------------------------

237, 24. marts 1765, Lisbjerg

Afkald og kvittering vedrørende skifte fol. 144, Peder Henriksen og Anne Christensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

252, 28. marts 1768, Lisbjerg

Mogens Nielsen, død

Birthe Frandsdatter, enke

Hans børn med forrige hustru Maren Jørgensdatter:

Kirsten Mogensdatter, 12 år

--------------------------------------------------------------------------------

BOG nr. 3

1771-1775

--------------------------------------------------------------------------------

1, 5. oktober 1771, Lisbjerg

Helle Jensdatter, død

Christen Thomassen, enkemand

Deres børn:

Christen Christensen, 12 år, hos mormoderen Karen Jensdatter i Borum

Else Christensdatter, 22 år

Maren Christensdatter, 20 år

Anne Christensdatter, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

17, 11. juni 1772, Lisbjerg

Laurs Nielsen, død

Johanne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Laursen, 19 år

Anne Laursdatter, 26 år

Else Laursdatter, 24 år

Maren Laursdatter, 22 år

Karen Laursdatter, 17 år

Anne Marie Laursdatter, 13 år

Mette Laursdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

Film 10147

BOG Nr. 2

--------------------------------------------------------------------------------

23, 23. juli 1795, Lisbjerg

23, 4. september 1795

Jens Hansen, død

Mette Jensdatter, enke

Han havde ikke slægtninge, der meldte sig. Han kom måske fra Randers-kanten

--------------------------------------------------------------------------------

34, 20. marts 1797, Lisbjerg

35, 19. april 1797

36, 12. juni 1797

Maren Sørensdatter, død

Ib Nielsen, enkemand

Deres børn:

Kirsten Ibsdatter ~ Niels Rasmussen i Vejlby

Mette Ibsdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

35, 18. maj 1797, Lisbjerg

Niels Mogensen, død

Hans børn:

Niels Nielsen

Nielsdatter ~ Jens Jensen i Lisbjerg

Nielsdatter ~ Niels Godtfredsen i Lisbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

49, 9. oktober 1797, Lisbjerg

50, 6. november 1797

Søren Jørgensen Hald, død

Maren Justdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Rasmus Jørgensen Hald i Skjoldelev

2)  søster Johanne Jørgensdatter Hald ~ degnen Hr. Foss i Borum

3)  søster Mette Jørgensdatter Hald ~ Jørgen Baltzersen i Tilst

Lavværge Just Laursen i Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

81, 21. februar 1800, Lisbjerg

88, 21. maj 1800

180, 24. juni 1820

Maren Kirstine Rasmusdatter, død

Peder Laursen, enkemand

Deres børn:

Laurs Pedersen, 7 år

Ane Johanne Pedersdatter, 2 år

Mariane Pedersdatter, 9 uger

Afdødes stedfader Jens Sørensen Aarslev fra Brendstrup

Afdødes broder Peder Rasmussen, gårdmand i Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

92, 31. juli 1800, Lisbjerg

100, 12. december 1800

Maren Justdatter, død

Jacob Nielsen Piber, enkemand

Hendes arvinger:

søstersøn Just Laursen i Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

118, 24. oktober 1803, Lisbjerg

Maren Rasmusdatter, død

Niels Nielsen, enke

Deres børn:

Mariane Nielsdatter, 15 år

Ane Kirstine Nielsdatter, 4 år

Rasmus Nielsen, ¾ år

Morbroder Rasmus Rasmussen i Spørring

--------------------------------------------------------------------------------

133, 12. juli 1808, Lisbjerg

Mogens Pedersen, død

Giertrud Zachariasdatter, enke

Hans arvinger:

halvsøster Mette Pedersdatter ~ Jesper Christensen Vesterbo i Geding

--------------------------------------------------------------------------------

172, 20. juni 1820, Lisbjerg

Henrich Christensen, død

Zidsel Pedersdatter, død

Deres børn:

Christen Henrichsen

Kirsten Henrichsdatter ~ Søren Jensen fra Ølsted

--------------------------------------------------------------------------------

172, 31. juli 1820, Lisbjerg

174, 19. september 1820

176, 21. september 1820

184, 18. oktober 1821

Peder Laursen, død

Anne Nielsdatter, enke

Børn med Anne Kirstine Rasmusdatter:

1)  Laurs Pedersen, gårdmand i Kasted

2)  Anne Johanne Pedersdatter, 22 år

3)  Marianne Pedersdatter, 21 år

Børn med enken:

4)  Niels Pedersen, døbt 18. juli 1802

5)  Rasmus Pedersen, døbt 19. april 1807

6)  Peder Pedersen, døbt 17. juli 1808

7)  Poul Pedersen, døbt 28. juni 1812

8)  Maren Kirstine Pedersdatter, 17 år

9)  Anne Cathrine Pedersdatter, 10 år

10)  Anne Johanne Pedersdatter, 6 år

Lavværge Niels Nielsen Mollerup

--------------------------------------------------------------------------------

195, 30. juni 1822, Lisbjerg

Mariane Pedersdatter ved Niels Nielsen kvitterer for arv efter sin moder Maren Kirstine Rasmusdatter i Lisbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

195, 5. juli 1822, Lisbjerg

Anne Johanne Pedersdatter, ved sin formynder Laurs Pedersen i Kasted kvitterer for arv efter sin fader Peder Laursen

--------------------------------------------------------------------------------

196, 18. december 1823, Lisbjerg

Laurs Mathiassen af Kvottrup på vegne af sin hustru Maren Kirstine Pedersdatter kvitterer for arv efter sin fader Peder Laursen

--------------------------------------------------------------------------------

248, 22. april 1829, Lisbjerg

Zidsel Poulsdatter, død, 4 år

Fader Poul Rasmussen

--------------------------------------------------------------------------------

258, 11. april 1830, Lisbjerg

Ellen Thomasdatter, død

Hendes barn:

Mette Marie Jacobsdatter ~ Jens Rasmussen i Lisbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 11. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login