Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Fårup sogn, Sabro herred

Ristrup Gods:

Fårup sogn består af lokaliteterne:

Fårup: 25 skifteuddrag

Mundelstrup: 24 skifteuddrag

Kvottrup: 17 skifteuddrag

Ialt for sognet under Ristrup Gods: 66 skifteuddrag

--------------------------------------------------------------------------------

Filmrulle 10147

Bog nr. 1

--------------------------------------------------------------------------------

14, 23. april 1721, Fårup

Maren Sørensdatter, død

Hun havde til huse hos Niels Nielsen, intet at arve og ingen arvinger er nævnt

--------------------------------------------------------------------------------

16, 12. maj 1722, Mundelstrup

Valborg Rasmusdatter, død

Jens Lauridsen, enkemand

Hendes børn med Peder Jensen:

1)  Jens Pedersen, tjener i København

2)  Rasmus Pedersen, rytter ved major Kneels Compagnie, nu indkvarteret i Kolding

3)  Mette Pedersdatter, var ej ved sin fulde fornuft

4)  Anne Pedersdatter ~ Niels Laursen

5)  Maren Pedersdatter, hos stedfaderen

Børn med Jens Laursen:

6) Laurids Jensen, 24 år

7)  Karen Jensdatter, 16 år

8)  Karen Jensdatter, 14 år

Morbroder Anders Rasmussen, Hjulsmed i True

Farbroder til Jens Lauridsens børn, Niels Lauridsen

Peder Jensen Balle fra Geding varetog skifteforretning

Skiftebrev efter Peder Jensen dateret 10. juni 1698

--------------------------------------------------------------------------------

20, 8. oktober 1725, Mundelstrup

Anne Sørensdatter, død

Morten Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Mortensen, 12 år

Birgitte Mortensdatter, 7 år

Søren Mortensen, 5 år

Morten Mortensen, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

23, 9. januar 1727, Fårup

Peder Thomassen, død

Kirsten Jensdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Thomas Pedersen, død 11 år gl, i Skjoldelev hos Jens Andersen Ovesen

Jens Pedersen, 17 år, hos Jens Andersen Ovesen i Skjoldelev

Frands Pedersen hos enken, 18 år, hos enken

Hans børn med enken:

Zidsel Pedersdatter, 13 år

Anne Pedersdatter, 11 år

Bodil Pedersdatter, 10 år

Kirsten Pedersdatter, 8 år

Jens Andersen Ovesen mødt ved sønnen Mogens Jensen Ovesen i Skjoldelev

Farbroder Laurs Thomassen af Sabro

Enkens svoger Niels Nielsen i Hæst, hendes broder Peder Brandenborg

--------------------------------------------------------------------------------

34, 6. juni 1730, Fårup

Maren Andersdatter, død

Laurs Sørensen, enkemand

Deres børn:

Maren Laursdatter, 2 år og 9 uger

Morfader Anders Sørensen i Herst

--------------------------------------------------------------------------------

45, 16. april 1732, Kvottrup

Kirsten Hansdatter Wiinholdt, død

Peder Rasmussen, enkemand

Hendes arvinger:

1) broder Christoffer Bøg, sognepræst i Trige

2) broder Christen Bøg, provst i Vester Lisbjerg herred

2a) Margrethe Barbara Christensdatter Bøg

3) søster Anne Cathrine Bøg ~ Jesper Hansen Degn i Feldballe

4) søster Mette Nielsdatter Bøg

5) søster Mette Nielsdatter Bøg

--------------------------------------------------------------------------------

51, 23. april 1734, Mundelstrup

Niels Laursen, død

Hans børn:

Peder Nielsen, 21 år

Karen Nielsdatter, 22 år trolovet med Peder Møller i Mundelstrup

Maren Nielsdatter, 15 år

Laurs Nielsen, 13 år

Morbroder Laurs Jensen i Mundelstrup

Moderen død ca. 10 år tidligere

--------------------------------------------------------------------------------

68, 24. november 1739, Fårup

Maren Nielsdatter, død

Niels Jensen Lassen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  søster Johanne Nielsdatter ~ Michel Jensen Blegmand i Århus

2)  Jens Nielsen Snedker, død ~ Kirsten Frandsdatter

2a) Niels Jensen, 12-13 år

2b) Christen Jensen, 10 år, hos Mogens Jensen Blegmand i Århus

2c) Kirsten Jensdatter, 8 år

2d) Frands Jensen, 5 år, hos Henrik Pedersen i Sabro

Peder Andersen og Henrik Pedersens koner var søskendebørn til 4 børns moder Kirsten Frandsdatter

--------------------------------------------------------------------------------

80, 9. november 1741, Mundelstrup

Morten Jensen, død

Cathrine Mathiasdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Jens Mortensen, 28 år

Beret Mortensdatter, 23 år

Søren Mortensen, 21 år

Hans børn med enken:

Marie Mortensddatter, 13 år

Mathias Mortensen, 11 år

Johanne Mortensdatter, 9 år

3 ældste børns mostre var gift med Rasmus Jørgensen og Jacob Christensen i Sabro

--------------------------------------------------------------------------------

85, 5. juni 1743, Fårup

Kirsten Pedersdatter, død

Poul Sørensen, enke

Hendes arvinger:

Moderen Kirsten Jensdatter, nyder aftægt ved stedet

Helsøster Anne Pedersdatter ~ Rasmus Christensen i Lading

helsøster Bodil Pedersdatter Søren Jensen Brandt i Grundfør

halvbroder Jens Pedersen i Norring

halvbroder Frands Pedersen, 31 år, tjener sin morbroder Mogens Ovesen i Skjoldelev

--------------------------------------------------------------------------------

88, 6. juni 1744, Fårup

Zidsel Rasmusdatter, død

Niels Jensen Lassen, enkemand

Deres børn:

Mariane Nielsdatter, ¾ år

Morfader Rasmus Erichsen i Kasted

Overværende Søren Christensen i Borum, søsterbarn til Rasmus Erichsens hustru Johanne Pedersdatter

--------------------------------------------------------------------------------

98, 9 januar 1747, Kvottrup

Peder Rasmussen, død

Mette Sørensdatter, enke

De efterlod sig ikke børn, hans arvinger var 4 forhen afdødes søskendes børn eller deres børn:

1)  Anders Rasmussen, tidligere Birkedommer til Rosenholm og Wosnæsgaard Birker, boede og døde i Kankbølle, hans efterladte børn:

1a) Hans Andersen Munck, provst og præst, boede og døde i Hjortlund udi Riber, efterlod 6 børn, 4 sønner og 2 døtre

1b) Rasmus Andersen i Elsegaarde ved Ebeltoft

1c) Søren Andersen Ladsen i Kankbølle

1d) Peder Andersen, boede og døde Schiøstrup sogn, 3 børn, 1 søn og 3 døtre

1e) Jørgen Andersen, boede og døde i Blasbacke? Ved Ebeltoft, efterladt 1 søn og 1 datter

1f) Anne Andersdatter forhen degnekone udi Mørke, er nu i København

2)  Søren Rasmussen, boede og døde i Kankbølle, hans efterladte børn:

2a) Rasmus Sørensen i Pannerup

2b) Peder Sørensen i Hjortshøj

2c) Søren Sørensen Smed, som boede og døde i Hjortshøj, 3 børn, 2 sønner og 1 datter

2d) Laurs Sørensen i Faarup

2e) Michel Sørensen i Kankbølle

2f) Maren Sørensdatter ~ Niels Poulsen i Stenaa

2g) Karen Sørensdatter ~ Peder Nielsen i Kvottrup

3)  Maren Rasmusdatter ~ Tyge Nielsen, som boede og døde i Tierild, hendes børn:

3a) Niels Tygesen, boede og døde i Castrup, efterladt sig børn

3b) Jens Tygesen i Tierild

3c) Rasmus Tygesen

3d) Jesper Tygesen, Birkedommer i Løvenholm Birk

3e) Dorthe Tygesdatter ~ Rasmus Sørensen, boede og døde i Ommestrup

3f) Anne Marie Tygesdatter ~ Søren Jensen i Mesballe

4)  Dorthe Rasmusdatter ~ Rasmus Laursen, boede og døde her i byen:

4a) Laurs Rasmussen i Kvottrup

4b) Rasmus Rasmussen i Kvottrup

4c) Peder Rasmussen i Grundfør

4d) Anna Rasmusdatter ~ Anders Rasmusen i Søften

4e) Maren Rasmusdatter ~ Laurs Jensen i Tilst

--------------------------------------------------------------------------------

118, 2 december 1748, Kvottrup

Maren Sørensdatter, død

Søren Poulsen, enkemand

Deres børn:

Poul Sørensen, 30 år i Gieding

Søren Sørensen, 23 år

Maren Sørensdatter, 27 år

Karen Sørensdatter, 25 år

Anna Marie Sørensdatter, 19 år

Anna Sørensdatter, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

168, 10. juni 1754, Kvottrup

Niels Sørensen, død

Ellen Thomasdatter, enke

Deres børn:

Maren Nielsdatter, 9 år

Kirsten Nielsdatter, 6 år

Afdødes broder Poul Sørensen i Fårup, morbroder Søren Poulsen i Fårup

--------------------------------------------------------------------------------

172, 7. januar 1755, Kvottrup

Rasmus Rasmussen, død

Mette Jensdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Rasmussen, 34 år i Brendstrup på Kierbygaard Gods

Frands Rasmussen, 32 år

Jens Rasmussen, 8 år

Dorthe Rasmusdatter ~ Søren Sørensen i Kankbølle på Wosnesgaard Gods

Maren Rasmusdatter, 22 år

Karen Rasmusdatter, 16 år

Ingeborg Rasmusdatter, 13 år

--------------------------------------------------------------------------------

177, 4. juli 1755, Mundelstrup

Zidsel Nielsdatter, død

Peder Jensen, enkemand

Deres børn:

Christine Charlotte Pedersdatter, 20 år

Jens Pedersen, 18 år

Karen Christiansdatter, 30 år, født udenfor ægteskab

--------------------------------------------------------------------------------

182, 21. juni 1756, Mundelstrup

Laurs Jensen, død

Anne Jacobsdatter, enke

Deres børn:

Jacob Laursen, 30 år

Jens Laursen, 28 år

Zidsel Laursdatter, 26 år

Peder Laursen, 21 år

Valborg Laursdatter, 19 år

Mette Marie Laursdatter, 14 år

Marianne Laursdatter, 11 år

Lavværge Ristrupbonden Laurs Nielsen Mundelstrup i Lisbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

185, 27. januar 1757, Fårup

Jens Ladsen, død

Zidsel Poulsdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, 10 år

Mette Jensdatter, 18 år

Edel Jensdatter, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

189, 20. september 1757, Kvottrup

Mette Sørensdatter, død

Niels Nielsen Ustrup, enkemand

Ingen børn, hendes arvinger:

1)  broder Laurids Sørensen boede og døde i Pannerup

1a) Niels Lauridsen i Pannerup

1b) Anne Laursdatter

1c) Appellone Laursdatter ~ Peder Elgaard i Røve

1d) Karen Laursdatter, død

1da) Anders Sørensen gift i Kankbølle

2)  Edel Sørensdatter, boede og døde i Århus

2a) Søren Pallesen i Århus

3)  Maren Sørensdatter ~ Søren Poulsen

4)  Anne Sørensdatter i Kankbølle

5)  Maren Sørensdatter, boede og døde i Århus, efterlod sig 3 børn

5a) Niels Henriksen, for 24-26 år rejst til Amsterdam, ikke hørt noget i ca. 14 år

5b) Else Henriksdatter, for 24-26 år siden rejst til Amsterdam, ikke hørt noget i ca. 14 år

5c) ????????

Peder Christensen af Kankbølle på sin moders vegne

--------------------------------------------------------------------------------

195, 5. oktober 1723, Mundelstrup

Rasmus Pedersen kvitterer for arv overfor sin stedfader Jens Laursen efter moderen Volborg Rasmusdatter

Niels Nielsen i Kasted ~ Maren Pedersdatter kvitterer for arv overfor stedfaderen Jens Laursen, Kasted den 7. december 1723

Karen Jensdatter, 23 og Karen Jensdatter, 21 år kvitterer den 7. april 1729 i Ristrup

--------------------------------------------------------------------------------

195, 10. juli 1758, Fårup

Rasmus Michelsen, død

Kirsten Jørgensdatter, enke

Deres barn:

Niels Rasmussen, 16 år

Morbroder Jens Jørgensen, Mølgaard, på Kongens Gods

--------------------------------------------------------------------------------

198, 4. august 1758, Kvottrup

Jens Nielsen, død

Mette Lorendsdatter, enke

Hans datter med tidligere hustru

Maren Jensdatter

En halvsøster til Maren Jensdatter hed Kirsten Jensdatter ~ Niels Lorendsen i Herst, Jens Nielsen var stedfader til Kirsten Jensdatter og hans tidligere hustru moder

--------------------------------------------------------------------------------

211, 4. maj 1761, Mundelstrup

Johanne Pedersdatter, død

Christen Madsen, enke

Hendes arvinger:

1)  søster Anne Pedersdatter ~ Christen Madsen i Hoeberg på Palstrup Gods

1a) Mads Christensen, over 30 år

1b) Peder Christensen

1c) Maren Christensdatter

1d) Anne Christensdatter, ugift hos faderen

--------------------------------------------------------------------------------

213, 8. maj 1761, Fårup

Poul Sørensen, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Søren Poulsen, 10 år

Christen Poulsen, 4 år

Niels Poulsen, 10 uger

Kirsten Poulsdatter, 8 år

Morbroder Søren Poulsen

Enevold Pedersen var søskendebarn til afdøde

--------------------------------------------------------------------------------

228, 30. marts 1764, Fårup

Niels Jensen, død

Anne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Nielsdatter, 16 ½ år

Anne Marie Nielsdatter, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

229, 6. april 1764, Mundelstrup

Cathrine Mathiasdatter, død

Thomas Laursen, enkemand

Hendes børn med Morten Jensen:

Mathias Mortensen, 34 år i Kvottrup

Marie Malene Mortensdatter ~ Søren Rasmussen i Sabro

Johanne Mortensdatter, 32 år

--------------------------------------------------------------------------------

230, 4. juni 1764, Kvottrup

Enevold Pedersen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Peder Enevoldsen, 13 år

Niels Enevoldsen, 6 år

Søren Enevoldsen, 2 år

Else Enevoldsdatter, 15 år

Anne Enevoldsdatter, 10 år

Karen Enevoldsdatter, 7 år

Formynder var Søren Sørensen i Røde Mølle for de 3 sønner, Poul Sørensen i Geding for de 3 døtre

Enkens broder Laurs Nielsen i Lisbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

231, 30 april 1764, Kvottrup

Peder Nielsen, død

Karen Sørensdatter, død

Deres børn:

Ane Pedersdatter, død samtidig med forældrene

Niels Pedersen, 17 år

Søren Pedersen, 14 år

Christen Pedersen, 13 år

Peder Nielsen af Borum, farbroder, Søren Rasmussen af Pannerup, Søren Poulsen af Hjortshøj, morbroder Laurs Pedersen af Fårup

--------------------------------------------------------------------------------

238, 16. januar 1765, Fårup

Kirsten Madsdatter, død

hyrde Jørgen Frandsen, enkemand

Deres børn:

Anne Jørgensdatter, 31 år ~ Peder Jensen Daas i Mundelstrup

--------------------------------------------------------------------------------

239, 6. august 1766, Fårup

Søren Jensen, død

Anne Dorthe Hansdatter, enke

Ingen børn. Hans arvinger, thi han var kommen som barn og ingen vidste hvorfra

--------------------------------------------------------------------------------

244, 22. november 1765, Mundelstrup

Niels Pelsen, død

Mette Christensdatter, enke

Deres børn:

Jens Nielsen, 31 år

Christen Nielsen, 25 år

Rasmus Nielsen, 19 år

Mette Nielsdatter ~ Niels Pedersen i True

Anne Nielsdatter, 26 år

Maren Nielsdatter, 14 år

Lavværge Christen Rasmussen Balle af Geding

Sl. mands broder Jens Jensen Pelsen

--------------------------------------------------------------------------------

249, 16. april 1766, Mundelstrup

Kirsten Pedersdatter, død

Rasmus Michelsen, enkemand

Deres børn:

Michel Rasmussen, 4 år

Peder Rasmussen, 2 år

Farbroder Mogens Michelsen i Tilst

Morbroder Jens Pedersen i Geding

--------------------------------------------------------------------------------

252, 27. oktober 1768, Kvottrup

Niels Pedersen, død

Anne Nielsdatter, enke

Hans arvinger:

1 broder Søren Pedersen, 18 år

1 broder Christen Pedersen, tjener hos farbroderen i Borum

Peder Nielsen i Borum var formynder for den yngste søn

Lavværge Peder Poulsen i Elev, afdødes ældste søn Søren Pedersen med sin formynder Søren Rasmussen i Pannerup og Christen Pedersen med sin, Peder Nielsen af Borum

--------------------------------------------------------------------------------

258, 21. november 1768, Fårup

Laurits Sørensen, død

Maren Hansdatter, enke

Deres børn:

Søren Laursen, 33 år i Hjortshøj

Ellen Laursdatter ~ Søren Sørensen i Årslev

Anne Laursdatter ~ Peder Olesen i Kvottrup

Maren Laursdatter, 24 år

Barbara Laursdatter, 18 år

Karen Laursdatter

--------------------------------------------------------------------------------

266, 14. juli 1769, Fårup

Maren Hansdatter, død

Laurs Sørensen, død

Deres børn:

Søren Laursen i Hjortshøj

Ellen Laursdatter ~ Søren Sørensen i Årslev

Anne Laursdatter ~ Peder Olesen i Kvottrup

Maren Laursdatter, 25 år

Barbara Laursdatter, 23 år

Karen Laursdatter, 12 år

--------------------------------------------------------------------------------

267, 24 juli 1769, Mundelstrup

Kirsten Pedersdatter, død

hun døde ugift hos Jacob Nielsen

Hendes søskende:

1) Niels Pedersen, hyrde i Pannerup

2) Karen Pedersdatter ~ Palle Nielsen i Herst

3) Birthe Pedersdatter, enke efter Jens Brandenborg i Herst

4) Ellen Pedersdatter ~ Jacob Nielsen i Mundelstrup

5) Pedersdatter ~ Jacob Pedersen, hyrde i Sabro

--------------------------------------------------------------------------------

269, 25. januar 1770, Kvottrup

Maren Rasmusdatter, død

Rasmus Olesen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Rasmussen, 9 år

Ole Rasmussen, 3 år

Maren Rasmusdatter, 21 uger

Mødt Poul Nielsen i Kankbølle, afdødes søster Ingeborg Rasmusdatter er nævnt

--------------------------------------------------------------------------------

BOG nr. 3

1771-1775

--------------------------------------------------------------------------------

6, 31. marts 1772, Kvottrup

9, 25. april 1772

Frederich Pedersen, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Frederichsen, 2 år

Anna Catrine Frederichsdatter, ½ år

Farbroder Jens Pedersen Ladefoged fra Sabro

Lavværge Mathias Mortensen i Kvottrup

--------------------------------------------------------------------------------

14, 13. maj 1772, Mundelstrup

15, 11. juni 1772

Anne Rasmusdatter, død

Rasmus Balle, enkemand

Hendes børn med 1. mand, Niels Enevoldsen

Envold Nielsen ~ i Tilst på Lyngbygaard Gods

Jens Nielsen, ugift, bosat i Dyrhuset på Frijsenborg Gods

Peder Nielsen i Skjød på Bidstrup Gods

Anne Nielsdatter ~ Jens Andersen Andi?, der opholdt sig mest i Århus

Hendes børn med Rasmus Balle:

Niels Rasmussen, 27 år

Mette Rasmusdatter, 24 år

--------------------------------------------------------------------------------

17, 14. maj 1772, Kvottrup

Niels Frederichsen, død

Hans arvinger:

Moderen Anne Nielsdatter, trolovet med Peder Troelsen

søster Anne Catrine Frederichsen, ½ år

Barnets farbroder Jens Pedersen Ladefoged i Sabro

Afdødes fader var Frederich Ladefoged, død

--------------------------------------------------------------------------------

22, 17. oktober 1772, Mundelstrup

Poul Møller, død

Karen Nielsdatter, enke

Hendes børn:

Niels Pedersen, 37 år

Peder Pedersen, 33 år

Peder Poulsen, 27 år

Else Poulsdatter ~ ?, bortrømt for 3 år siden

Inger Poulsdatter, 22 år

Karen Poulsdatter, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

28, 5. april 1773, Mundelstrup

Margrethe Pedersdatter, død

Niels Sørensen Spørring, enkemand

Deres børn:

Søren Nielsen, 26 år, hjemme

Anne Kirstine Nielsdatter, 28 år, tjener i Hasle

Edel Nielsdatter, 24 år, tjener i Vejlby

Catrine Nielsdatter, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

29, 5. april 1773, Mundelstrup

Anders Andersen, hyrde, død

Anne Thomasdatter, enke

Hans børn med Anne Nielsdatter:

Niels Andersen, 26 år i Borrup

Maren Andersdatter, 28 år, tjener i Brabrand præstegård

Karen Andersdatter, 22 år

Anders Andersen, 27 år, tjener i Skejby

Børn med enken:

Anne Andersdatter, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

29, 18. maj 1773, Fårup

ugift Karen Laursdatter, død

Arvinger var søskende:

1)  broder Søren Laursen i Hjortshøj

2)  søster Ellen Laursdatter ~ Søren Sørensen i Årslev

3)  Anna Laursdatter ~ Peder Olesen i Kvottrup

4)  søster Maren Laursdatter ~ Niels Nielsen i Fårup

5)  Barbra Laursdatter, ugift 27 år

Lavværge Niels Spørring af Mundelstrup

Skiftebrev af 1768 efter hendes fader nævnes

--------------------------------------------------------------------------------

36, 18. september 1773, Kvottrup

37, 23. december 1773

ungkarl Niels Nielsen, død

Han døde hos Peder Troelsen

Hans arvinger:

1)  søster Anne Nielsdatter ~ Peder Troelsen

2)  søster Mette Marie Nielsdatter ~ Rasmus Laursen i Egå

--------------------------------------------------------------------------------

38, 5. oktober 1773, Mundelstrup

39, 28. marts 1774

Christen Rasmussen Madsen, død

Kirsten Christensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broderdatters datter Anne Jørgensdatter ~ Peder Does i søften

2)  broder Mads Rasmussen, død

2a) Peder Madsen, Hanghede

3)  Peder Rasmussen, død

3a) Karen Pedersdatter ~ Niels Tongaard i Sabro, død

3aa) Peder Nielsen

3ab) Margrethe Nielsdatter

3ac) Anne Nielsdatter

3ad) Kirsten Nielsdatter

4)  broder Anders Rasmussen, død

4a) Rasmus Andersen i Sielle

4b) Mette Andersdatter i Toustrup

4c) Johanne Andersdatter ~ Jørgen Dons i Sabro, død

4ca Marie Jørgensdatter ~ og bor på Sjælland

4cb) Maren Jørgensdatter

5)  broder Søren Rasmussen, død

5a) Johanne Sørensdatter ~ Jens ? i Sabro

6)  søster Maren Rasmusdatter, død

6a) Ellen Christensdatter, tjener i Tilst

6b) Maren Christensdatter

7)  søster Maren Rasmusdatter, død

7a) Niels Jespersen i Århus

7b) Maren Jespersdatter ~ men vides ikke hvor

8)  søster Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Balle i Mundelstrup, død

8a) Envold Nielsen ~ i Tilst på Lyngbygaard Gods

8b) Jens Nielsen, ugift, bosat i Dyrhuset på Frijsenborg Gods

8c) Peder Nielsen i Skjød på Bidstrup Gods

8d) Anne Nielsdatter ~ Jens Andersen Andi?, der opholdt sig mest i Århus

Hendes børn med Rasmus Balle:

8e) Niels Rasmussen, 28 år

8f) Mette Rasmusdatter, 25 år

Lavværge, Søren Pedersen i Mundelstrup

--------------------------------------------------------------------------------

Film 10147

BOG Nr. 2

--------------------------------------------------------------------------------

33, 25. juni 1796, Fårup

Søren Nielsen, 21 år gammel, søn af Niels Nielsen Herst i Fårup kvitterer for arv han modtog efter sin moder Maren laursdatter iht. skiftebrev af 12. novemver 1776. Envidere arv efter sin morbroder Søren Laursen i Hjortshøj.

--------------------------------------------------------------------------------

84, 24. februar 1800, Kvottrup

97, 9. december 1800

Frederich Pedersen, død

Hans arvinger:

1)  helbroder Peder Pedersen, 24, tjener i Egå

2)  halvbroder Laurs Pedersen, 19 år

3)  halvbroder Poul Pedersen, 14 år

begge hos forældrene i stervbostedet

Stedfader Peder Enevoldsen

--------------------------------------------------------------------------------

90, 3. juli 1800, Kvottrup

Ole Rasmussen, død

Hans arvinger:

1) helbroder Rasmus Rasmussen, gårdmand i Spørring

2) helsøster Maren Rasmusdatter, 31 år, ugift, tjener i Sabro

3) halvbroder Niels Rasmussen i Sabro på stedet

4) halvbroder Søren Rasmussen i Sabro på stedet

--------------------------------------------------------------------------------

95, 3. oktober 1800, Kvottrup

96, 8. december 1800

Søren Rasmussen, død

Hans arvinger:

Moderen Ellen Nielsdatter

helbroder Niels Rasmussen på stervbostedet

halvbroder Rasmus Rasmussen i Spørring

halvsøster Maren Rasmusdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

101, 16. december 1800, Fårup

Thomas Jensen Mariager, død

Maren Andersdatter, enkemand

Hans arvinger:

1)  søn Jens Thomassen, 14 år

enkens broder Niels Andersen i Faarup

Farbroder Christen Jensen Mariager i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

107, 6. januar 1802, Fårup

179, 22. juni 1820

Mette Nielsdatter, død

Jacob Laursen, enkemand

Deres børn:

Johanne Jacobsdatter, 10 år

Anne Cathrine Jacobsdatter, 5 år

Maren Jacobsdatter, 1 år

--------------------------------------------------------------------------------

127, 5. maj 1805, Fårup

130, 12. juli 1805

Enken Anne Christensdatter, død

Frands Jensen, død tidligere

Deres børn:

Karen Frandsdatter, 35 år

Karen Frandsdatters mosters mand var gårdmand Jens Sørensen Gierman i Skjoldelev på Frijsenborg Gods

--------------------------------------------------------------------------------

127, 12. juni 1803, Mundelstrup

130, 12. juli 1805

Rasmus Rasmussen Munch, død

Bodil Sørensdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Rasmusdatter, 12 år

Lavværge Søren Pedersen, selvejer i Mundelstrup

Afdødes søsters mand, hjulmand Jørgen Hyllested i True

--------------------------------------------------------------------------------

135, 5. september 1808, Fårup

135, 12. december 1808

Laurs Nielsen, død

Birthe Sørensdatter, enke

Deres børn:

SørenLaursen, 4 år

Niels Laursen, 1 år

Hanne Marie Laursdatter, 9 år

Mette Laursdatter, 7 år

Mandens broder Erich Nielsen i Borum

--------------------------------------------------------------------------------

144, 11. februar 1813, Mundelstrup

Pige Mette Christensdatter, død

Hendes arvinger:

1)  halvbroder Jesper Christensen i Geding

2)  halvbroder Peder Christensen i Kvottrup

Afdødes stedfader Niels Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------

170, 1. juni 1820, Mundelstrup

Bodil Sørensdatter, død

Rasmus Rasmussen, død tidligere

Deres børn:

Kirsten Rasmusdatter, 27 år

Morbroder Anders Sørensen i Grundfør

--------------------------------------------------------------------------------

183, 17. september 1821, Mundelstrup

Hans Sørensen, død

Lotte Christensdatter, enke

Deres børn:

Maren Hansdatter, 13 år

Mette Marie Hansdatter, 10 år

Anne Johanne Hansdatter, 7 år

Laværge Jens Christensen i Mundelstrup

Formynder farbroder Jens Sørensen i Fajstrup

--------------------------------------------------------------------------------

193, 10. august 1824, Fårup

196, 8. september 1824

199, 25. november 1824

Jacob Laursen, død

Elisabeth Jensdatter, enke

Hans børn med Mette Nielsdatter:

1)  Johanne Jacobsdatter, 31 år

2)  Anne Catrine Jacobsdatter ~ Jens Christensen i Ølsted

3)  Maren Jacobsdatter, 22 år, ugift, tjener Jens Madsen i lading

Børn med enken:

Kirsten Marie Jacobsdatter, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

201, 21. februar 1825, Fårup

Gl. enkekone Anne Jørgensdatter, død hos Jacob Laursens enke Elisabeth Jensdatter, der var hendes eneste datter

--------------------------------------------------------------------------------

212, 18. marts 1826, Fårup

215, 14. april 1826

Else Laursdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Jensen, 18 år

Christen Jensen, 9 år

--------------------------------------------------------------------------------

225, 17. januar 1827, Fårup

Dorthe Cathrine Johansdatter, død

fader Johan Pedersen

--------------------------------------------------------------------------------

238, 28. maj 1828, Mundelstrup

Niels Sørensen Overgaard

Anne Marie Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Søren Nielsen, 32 år

Rasmus Nielsen, 30 år

Ane Nielsdatter, 25 år

Maren Nielsdatter, 22 år

--------------------------------------------------------------------------------

247, 11. februar 1829, Mundelstrup

Niels Nielsen, død

Maren Pedersdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Birthe Nielsdatter, 56 år, ~

Hans børn af 2. ægteskab med Maren Pedersdatter:

Niels Nielsen, 30 år

Ane Nielsdatter, 24 år ~ Rudolf Johansen i Århus

--------------------------------------------------------------------------------

248, 11. juli 1829, Fårup

Ane Christensdatter, død

Fader Christen Sørensen

--------------------------------------------------------------------------------

248, 17. juni 1829, Mundelstrup

249, 14. november 1829

Ane Marie Rasmusdatter, død

Niels Sørensen Overgaard, død tidligere

Deres børn:

Søren Nielsen Overgaard, 35 år i Geding

Rasmus Nielsen Overgaard, 33 i stervboet

Ane Nielsdatter ~ Laurs Christensen i Sabro

Maren Nielsdatter, 24 år, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 10. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login