Velkommen > Skifteuddrag > Dronningborg Ryttergods > Rigsarkivet Filmrulle 9582 B
Sidst opdateret:
25/01 2015 17:45:22
Brugernavn

Kodeord

Husk Login

Rigsarkivet Filmrulle 9582 B

3, 10. januar 1758, Lem sogn
Anders Jensen Mariager, død
Malene Christensdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 4 år
Lavværge broder Anders Christensen, afdødes broder Peder Jensen af Lem

8, 10 januar 1758, Lem sogn
Peder Lassen, død
Var til huse hos Morten Michelsen
Børn:
Lars Pedersen, 30 år
Peder Pedersen, 25 år
Christen Pedersen, 16 år
Kirsten Pedersdatter, 28 år
Kirsten Pedersdatter, 26 år

10, 10. januar 1858, Lem sogn
Mads Jensen, død
Sophie Frandsdatter, enke
Deres børn:
Maren Madsdatter, 24 år
Kirsten Madsdatter, 22 år
Helle Madsdatter, 15 år
Lavværge var broderen Anders Frandsen

15, 11. januar 1758 Hald sogn
Karen Christensdatter, død
Mads Christensen, enke
Børn:
1. ægteskab med Peder Christensen:
Inger Pedersdatter, 46 år
2. ægteskab med enkemanden:
Peder Madsen, 43 år, tømrer i Randers
Christen Madsen, 39 år

17, 18. januar 1758, Haslund
Kirsten Sørensdatter, død
Niels Pedersen Skougaard, enke
Børn:
Maren Nielsdatter, 7 år
Kirsten Nielsdatter, 4 år

23, 18. januar 1758, Haslund
Maren Sørensdatter, død
Søren Thomassen, enke
Børn:
Peder Sørensen, 31 år, gift i byen
Søren Sørensen, 23 år
Ellen Sørensdatter, 26 år

28, 28. februar 1758, Romalt, Kristrup sogn
Mogens Sørensen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Christen Mogensen, 1½ år
Mette Mogensdatter, 14 år
Farbroder Rasmus Mogensen, tjener i Randers

34, 30. februar 1758, Albæk
Maren Byrgesdatter, død
Niels Fisker, død
Børn:
Anders Fisker, 36 år i Harridslev
Niels Nielsen, 14 år
Kirsten Nielsdatter ~ Jens Nielsen i Mellerup
Anne Nielsdatter
Maren Nielsdatter

36, 24. april 1758, Harridslev
Rasmus Andersen, død
Anne Nielsdatter, enke
Børn med Else Poulsdatter:
1) Anders Rasmussen, rytterbonde i Gimming
2) Karen Rasmusdatter, død ~ Anders Christensen i Mejlby, Harridslev sogn
2a) Christen Andersen, 15 år
2b) Karen Andersdatter, 13 år
Børn med enken:
Niels Rasmussen, 23 år
Else Rasmusdatter ~ Jens Bach i Gimming,
Kirsten Rasmusdatter ~ Anders Krog i Tjærby
Maren Rasmusdatter ~ Niels Andersen, Jennum, Spentrup sogn
Kirsten Rasmusdatter, 26 år i boet

41, 20 april 1758, Linaa, Todbjerg sogn
Mette Christensdatter, død
Jep Sørensen Smed, enkemand
Deres børn:
Søren Jepsen, 23 år
Maren Jepsdatter, 18 år
Karen Jepsdatter, 14 år

45, 1. maj 1758, Råsted
Heile Thomassen, død
Mette Marie Madsdatter, enke
Børn:
Mette Marie Heilesdatter, 13 år
Anne Margrethe Heilesdatter, 6 år
Lavværge broder Ove Madsen i Spentrup
Afdødes broder Christen Thomassen i Kondrup

49, 3 maj 1758, Ebbestrup, Ødum sogn
Maren Jensdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, 10 år
Jens Nielsen, 6 år
Anne Nielsdatter, 8 år
Maren Nielsdatter, 3 år
Der nævnes skiftebrev af 20. april 1743 iht. Hvilket enkemanden skyldte indestående arv til søskende Peder Pedersen, Niels Pedersen og Maren Pedersdatter.

56, 22 maj 1758, Horup, Todbjerg
Maren Nielsdatter, død
Peder Nielsen Brægaard, enkemand
Deres børn:
Niels Pedersen, 28 år
Jens Pedersen, 23 år
Hans Pedersen, 13 år
Maren Pedersdatter ~ Rasmus Rasmussen i Brendstrup

61, 14. juni 1758, Hadstrup, Spentrup sogn
Mette Christensdatter, død
Jens Christen Giedsted, enkemand
Hendes barn:
Søren Nielsen, 28, afdødes slegfredbarn, bortrømt
Fællesbørn:
Mouritz Jensen, 21 år, soldat
Kirsten Jensdatter, 16 år

63, 14. juni 1758, Jennum, Spentrup sogn
Kirsten Jensdatter, død
Laurits Baggesen, skomager, enkemand
Ingen børn. Hendes arvinger:
1) søster Anne Jensdatter ~ Peder Jellen, urmager i Århus
2) søster Maren Jensdatter ~ Salomon Christian Eberhard i København
3) søster Maren Jensdatter, ugift i København

66, 19. juli 1758, Terp, Vester Velling
Jens Frederiksen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 12 år
Kirsten Jensdatter, 20 år
Dorthe Jensdatter, 16 år
Anne Jensdatter, 9 år
Farbroder Christen Frederiksen
Der nævnes skiftebrev af 24. juli 1731 efter enkens 1. mand Niels Pedersens 2 døtre Apelone Nielsdatter og Mette Nielsdatter ~ Søren Jensen i Vester Velling

71, 2. oktober 1758, Bjergby, Borup sogn
Maren Knudsdatter, død
Peder Nielsen Kaatrup, enkemand
Børn:
Niels Pedersen, 25 år
Knud Pedersen, 22 år
Bendia Pedersdatter ~ Christen Christensen i Hald
Kirsten Pedersdatter, 30 år

78, 5 december 1758, Harridslev
Anne Hansdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Inger Jensdatter, 33 år, tjener i Munkdrup
Maren Jensdatter ~ Hans Jensen i Jennum, Spentrup sogn
Karen Jensdatter, 19 år, tjener Jens Moestrup her i byen
Hans Jensen, 21 år
Anne Jensdatter, 25 år
Maren Jensdatter, 11 år
Niels Jensen, 8 år

81, 19. december 1758, Haslund
Jens Pedersen Hvid, død
Anne Sørensdatter, enke
Børn:
Søren Jensen, 2 år
Peder Jensen, ½ år
Farbroder Peder Pedersen Hvid, ungkarl

87, 8. januar 1759, Randrup, Gassum sogn
Johanne Pedersdatter, død
Niels Christensen, enke
Børn:
Christen Nielsen, 21 år
Peder Nielsen, 19 år
Laurs Nielsen, 7 år
Christen Nielsen, 5 år

97, 7. november 1758, Kondrup, Borup sogn
Maren Christensdatter, død
Jens Michelsen, enkemand
Børn i 1. ægteskab med Christen Christensen:
Christen Christensen, 8 år
Barn med enkemanden:
Christen Jensen, 6 uger

105, 31. januar 1759, Haslund
Anne Pedersdatter, død
Anders Nielsen Bjerregaard, enkemand
Deres børn:
Niels Andersen, 19 år
Peder Andersen, 17 år
Jens Andersen, 16 år
Anne Andersdatter, ~ Peder Thomassen i Haslund
Johanne Andersdatter, 22 år

110, 23. februar 1759, Lem
Anne Poulsdatter, død
Christen Laursen Hundberg, enke
Hendes arvinger:
1) Halvsøster, slegfredbarn, Else Jensdatter ~ i København med en matros, ingen børn, formentlig død
2) Halvbroder Jens Laursen, slegfredsøn, død
2a) søn Niels Jensen, tjener i Tjærby, Gimming sogn
3) halvsøskendebarn Albredt Sørensen, Vorup, Sct. Mortens sogn var mødt

113, 9. maj 1759, Mejlby, Linde sogn
Anders Christensen, død
Barn i 1. ægteskab med Karen Mondrupsdatter:
Anne Andersdatter, 28 år
Børn i 2. ægteskab med Karen Rasmusdatter, død
Christen Andersen, 17 år
Karen Andersdatter, 14 år
Farbroder Lars Christensen

117, 10. maj 1759, ?????? (by og sogn ikke angivet)
Anne Sørensdatter, død
Jens Andersen Griis, enkemand
Børn:
Søren Jensen, 6 år
Christen Jensen, 3 år
Maren Jensdatter, 11 år

121, 23 januar 1759, Mejlby
Jørgen Christensen Fiil, ungkarl, død
Hans arvinger, en søster, Esther Christensdatter, død ~ Søren Poulsen i Mejlby, hendes barn: Christen Sørensen, 24 år

126, 15. januar 1759, Mellerup
Maren Pedersdatter, død
Hans Madsen, enkemand
Børn med afg. Jens Jensen:
Mette Jensdatter, 8 år
Anne Jensdatter, 7 år
Børn med Hans Madsen:
Kirsten Hansdatter, 2 år
Else Hansdatter, 5 uger
På vegne af 2 ældste børn mødte afdødes stedfader Christen Jensen Møller i Gjesinggaard Mølle.

137, 28. juni 1759, Kaatrup, Asferg sogn
Maren Jensdatter, død
Ole Olesen, enkemand
Deres børn:
Jens Olesen, 24 år, i København hos farbroder Christen Olesen Brøgger
Ole Olesen, 22 år
Mads Olesen, 16 år, tjener i Helsted
Kield Olesen, 7 år
Birgitte Olesdatter, 19 år
Kirsten Olesdatter, 17 år

140, 29. juni 1759, Gimming sogn
Hans Jensen Smed, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Hansen, 25 år
Niels Hansen, 15 år
Christen Hansen, 12 år

142, 26. september 1759, Gassum sogn
Johanne Jensdatter, død
Poul Christensen, tidligere hyrde, enkemand
Deres børn:
Christen Poulsen, 16 år
Maren Poulsdatter, 22 år

143, 25 oktober 1759, Selling, Ødum sogn
Jens Mogensen, død
Maren Jensdatter, enke
Børn af 1 ægteskab med Mette Nielsdatter:
1 Johanne Jensdatter ~ Las Lassen i Røved
Ægteskabet med enken:
Jens Jensen, 19 år
Mogens Jensen, 15 år
Niels Jensen, 12 år
Mette Jensdatter, 11 år
Enkens broder Rasmus Jensen Kock i Taastrup, halvfarbroder Niels Mortensen af Selling

148, 6. maj 1758, Hald sogn
Tjenestekarl Geert Madsen, død
Hans arvinger:
Moderen Dorthe Andersdatter i Mariager, stedse ugift, død, formentlig havde hun ingen søskende,

eneste kendte slægtning var hendes farbroder Laurs Jensen, der efterlod sig 2 børn:
Kirsten Laursdatter ~ Peder Michelsen i Skiødstrup
Maren Laursdatter ~ Jep Michelsen af Sem

155, 4. februar 1760, Terp, Vester Velling
Niels Jensen, død hos sin moder sal. Jens Frederichsens enke Maren Jensdatter. Andre arvinger:
Helsøster Kirsten Jensdatter ~ Jens Christensen Ilsøe
Helsøster Dorthe Jensdatter
Helsøster Anne Jensdatter
Halvsøster Mette Nielsdatter ~ Søren Jensen i Vester Velleing
Halvsøster Apelone Nielsdatter

157, 3. marts 1760, Helsted, Borup sogn
Søren Michelsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Michel Sørensen, 26 år
Mogens Sørensen, 13 år
Kirsten Sørensdatter, 21 år
Afdødes fader var Michel Christensen Bjergby, der på auktion ifølge skøde af 16. maj 1731 havde købt en parcel nr. 137 af Vestervang i Randers.

161, 7. marts 1760, Kaatrup, Asferg sogn
Jens Nielsen, død
Karen Andersdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 28 år, overtager stedet
Anders Jensen, 23 år
Christen Jensen, 20 år
Søren Jensen, 17 år
Maren Jensdatter, 25 år
Enkens broder Christen Andersen

165, 14. juni 1759, Sødov, Mellerup sogn
Rasmus Christensen, død
Maren Jensdatter, enke
Ingen børn. Søskende arver.
1) broder Hans Christensen, 29 år på sedet
2) søster Maren Christensdatter ~ Christen Jensen Ladefoged på Bjellerup Ladegaard
3) Kirsten Christensdatter, ugift, på stedet
Enkens fader var Jens Hvas af Vestrup, Albæk sogn

173, 11. marts 1760, Vorup, Sct. Mortens sogn
Peder Jensen Schalstrup, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, gårdmand i Haslund.
Niels Pedersen, 28 år
Peder Pedersen, 20 år
Maren Pedersdatter, 27 år
Mette Pedersdatter, 22 år

180, 12. mart 1760, Vorup, Sct. Mortens sogn
Christen Sørensen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Christensdatter, 17 år
Maren Christensdatter d.y. 16 år

186, 15. marts 1760, Helsted, Borup sogn
Christen Lassen, død
Ellen Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 4 år
Anne Christensdatter, 1 år
Lavværge, broder Michel Christensen. For børnene var til stede ” deres Moders halv Morbroder Mads Jensen her af Byen”.
Farbroder Christen Lassen

192, 21. marts 1760, Bjergby, Borup sogn
Maren Mogensdatter, død
Christen Jensen, enke
Børn med Søren Andersen:
Maren Sørensdatter, 31 år
Anne Sørensdatter, 28 år
Børn med enkemanden:
Anne Christensdatter, 11 år
Morbroder Søren Mogensen

199, 30. april 1760, Harridslev sogn
Anders Christensen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 28 år
Peder Andersen, 23 år
Else Andersdatter, 30 år ~ Jens Jensen her i byen
Dorthea Andersdatter, 19 år
Enkens broder Jens Pedersen af Lindberg

204, 16. maj 1760, Hald sogn
Maren Jørgensdatter, død
Søren Hansen, død
Deres børn:
Anders Sørensen, 30 år
Jørgen Sørensen, 22 år
Ane Sørensdatter, 19 år

207, 15. maj 1760, Gassum sogn
Ane Michelsdatter, død
Niels Pedersen Bols, enkemand
Børn med Søren Lykke:
Jens Sørensen, 35 år
Michel Sørensen, 21 år, i København
Ane Sørensdatter, ~ Christen Nielsen i byen
Kirsten Sørensdatter, 27 år
Ane Sørensdatetr, 24 år
Der nævnes skiftebrev af 13. august 1746

219, 13 marts 1760, Mejlby sogn
Søren Poulsen , død
Maren Simonsdatter, enke
Hans børn med tidligere ægtefælle med Esther Christensen:
Christen Sørensen, 26 år
Børn af 2 ægteskab:
Simon Sørensen, 23 år
Poul Sørensen, 14 år
Inger Sørensdatter, 16 år
Esther Sørensdatter, 12 år
Enkens broder Poul Simonsen af Halling

226, 18. juni 1760, Linde sogn
Jens Michelsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans søskende arver:
Niels Michelsen, 38 år, på stedet
Dorthe Michelsdatter ~ Svend Jensen, her i byen
Maren Michelsdatter ~ Christen Krog, her i byen
Dorthe Michelsdatter ~ Christen Krog i Gimming
Halvsøster Karen Michelsdatter ~ Niels Skomager, Ildshøj, Tørslev sogn
Enkens broder Niels Pedersen Krog her af byen.

232, 3 maj 1760, Mejlby sogn
Rasmus Nielsen Smed, død
Johanne Thomasdatter, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen Smed i Harridslev, 36 år
Enkens broder Jens Thomassen fra Træl

238, 2 juni 1760, Haarup, Todbjerg sogn
Maren Nielsdatter, død
Mogens Nielsen, enkemand
Deres barn:
Niels Mogensen ¾ år

246, 30 maj 1760, Bygballe, Mejlby sogn
Niels Pedersen, død
Karen Knudsdatter, enke
Hans 7 børn:
1 ægteskab med Maren Rasmusdatter:
Rasmus Nielsen, 17 år
Niels Nielsen, 14 år
Inger Nielsdatter ~ Søren Hansen i Haarup
Kirsten Nielsdatter, 16 år
med Karen Knudsdatter:
Knud Nielsen, 1 ½ år
Zidsel Nielsdatter, 6 år
Anne Nielsdatter, 5 dage
Farbroder Peder Pedersen Elgaard af Røved
På børnene af 1 ægteskab deres vegne: Søren Balle af Halling, morbroder Anders Knudsen i Galten, Framlev Herred

256, 11. juli 1760, Kondrup, Borup sogn
Anders Christensen, død
Hans søskende arver:
1) Peder Christensen i Bjerregrav, død
1a) Ane Pedersdatter i København
2) Søren Christensen i Øster Kondrup
3) Jens Christensen i Kadstrup
4) Maren Christensdatter, død, var været gift
4a) Maren
4b) Ane den ældre
4c) Ane den yngre
4d) Giertrud Nielsdatter ~ Niels Christensen i Onsild
4e) Christen Nielsen i Balle Mølle i Vendsyssel
4f) Maren Nielsdatter, død ~ Gregers
4fa) Niels Gregersen
5) Bodil Christensdatter ~ Christen Thomassen i byen

263, 28. juli 1760, Terp, Vester Velling
Kirsten Jensdatter, død
Jens Christensen Ilsøe, enkemand
Ingen børn. Arvinger:
1) moderen Maren Jensdatter
2) søster Dorthe Jensdatter, 18 år
3) Anne Jensdatter, 11 år
4) halvsøster Apelone Nielsdatter, 25 år
5) halvsøster Mette Nielsdatter ~ Søren Jensen i Vester Velling
Farbroder til 1-3 Christen Frederichsen

268, 30. juli 1760, Lindberg, Harridslev sogn
Christen Jensen, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Maren Christensdatter, 11 år
Anne Christensdatter, 8 år
Kirsten Christensdatter, 6 år
Kirsten Christensdatter, 3 år
Maren Christensdatter, 5 uger
Enkens broder ungkarl Anders Andersen her af byen. Farbrødre Anders Jensen og Morten Jensen

275, 8. september 1760, Terp, Vester Veling
Dorthe Andersdatter, død
Peder Pedersen, død
Deres børn:
Anders Pedersen, 37 år
Simon Pedersen, 34 år
Mourits Pedersen, 27 år
Peder Pedersen, 16 år
Dorthe Pedersdatter 30 år ~ Peder Sørensen på Ulstrup Gods
Karen Pedersdatter, 24 år
Maren Pedersdatter, 21 år

278, 22, september 1760, Lem sogn
Christen Jensen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 14 år
Maren Christensdatter, 17 år

283, 22. oktober 1760, Albæk
Mette Jensdatter, død
Christen Jensen, død
Deres børn:
Jens Christensen, 26 år
Maren Christensdatter, 23 år

287, 30. april 1760, Lindberg, Harridslev sogn
Christen Jensen, død
Anne Christensdatter, død
Ingen børn.
Christen Jensens arvinger:
Søskende børn:
Frands Svendsen i Stangerup
Christen Svendsen i Enslev
Lars Svendsen i Sem
Intet at arve.
Anne Christensdatters arvinger var ukendte.

291, 29. december 1760, Mellerup
Peder Olesen, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Pedersen, 15 år
Ole Pedersen, 8 år
Else Pedersdatter
Karen Pedersdatter
Enkens broder Anders Christensen Hjuler

295, 31. oktober 1760, Borup sogn
Anne Jensdatter, død
Christen Madsen, enkemand
Deres barn:
Mads Christensen, 14 år

297, 27. februar 1761, Kousted sogn
Anne Sørensdatter, død
Mads Pedersen Klitte, enkemand
Søskende arver:
Søren Sørensen 27 år, soldat
Maren Sørensdatter, 32 år i Faarup
Enkemandens søster Johanne Pedersdatter.

305, 28 november 1760, Mejlby sogn
Mette Laursdatter, død
Jørgen Nielsen, enkemand
Ingen børn, hendes arvinger:
1 søster Kirsten Laursdatter ~ Jens Bundte i Mejlby
2 søster Anne Laursdatter, død ~ Niels Jensen, død, Vissing
2a) Niels Jensen, 40 år, tjener i Mejlby
2b) Poul Nielsen, 32 år i Vissing
2c) Kirsten Nielsdatter ~ Peder Nielsen i Vissing
2d) Edel Nielsdatter ~ Jens Christensen skomager i Vissing
2e) Johanne Nielsdatter ~ Niels Munch i Mejlby
2f) Mette Madsdatter, tjener i Vinge
Jens Bundtes svigersøn Jens Mogensen var mødt

312, 14 februar 1761, Haarup, Todbjerg sogn
Dorthe Nielsdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Deres 6 børn:
Søren Jensen, 39 år, i Haarup
Niels Jensen, 35 år, i Haarup
Anders Jensen, 25 år, i Haarup
Zidsel Jensdatter ~ Joen Nielsen i Bramstrup
Zidsel Jensdatter tjener i Todbjerg
Anne Jensdatter, hjemme

318, 10. marts 1761, Raasted ?
Niels Michelsen, død
Mette Knudsdatter, enke
Deres børn:
Knud Nielsen, 31 år
Michel Nielsen, 25 år
Maren Nielsdatter ~ Christen Madsen i byen
Kirsten Nielsdatter ~ Niels Jensen ved Raasted
Kirsten Nielsdatter, 33 år
Inger Nielsdatter, 28 år

325, 31. marts 1761, Mejlby, Linde sogn
Christen Griis, død
Anne Madsdatter, enke
Hans børn med Anne Christensdatter:
Christen Jensen, 33 år, men bortrømt for 4 år siden
Kirsten Jensdatter, 37 år, hos enken
Børn med enken:
Mads Jensen, 26 år
Christen Jensen, 21 år
Anne Jensdatter, 24 år
Maren Jensdatter, 18 år
Maren Jensdatter d.y., 13 år

331, 4. maj 1761, Bjergby, Borup sogn
Peder Nielsen Kaatrup, død
Børn:
Knud Pedersen, 25 år
Kirsten Pedersdatter, 33 år
Bendia Pedersdatter ~ Christen Pedersen i Hald, som gav afkald 1758

340, 6. maj 1761, Jennum, Spentrup sogn
SØren Andersen, død
Maren Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 15 år
Morten Sørensen,10 år
Anne Sørensdatter, 10 år
Dorthe Sørensdatter,6 år
Farbroder Niels Andersen i Lem

347, 8. juli 1761, Kristrup sogn
Maren Jensdatter, død
Johan Frederichsen, enkemand
Deres børn:
Jens Johansen, 18 år
Niels Johansen, 16 år
Poul Johansen, 15 år
Frederich Johansen, 13 år
Karen Johansdatter ~ Niels Pedersen, husmand i Auning

348, 29. juli 1761, Jennum, Spentrup sogn
Mette Christensdatter, død
Anders Sørensen Hougaard, enkemand
Hendes børn med Jørgen Jensen:
Jens Jørgensen, 19 år
Kirsten Jørgensdatter, 16 år
Maren Jørgensdatter, 10 år
Kirsten Jørgensdatter, 7 år

357, 18. september 1761, Haslund
Else Jensdatter, død
Niels Peersen Skougaard, enkemand
Deres Børn:
Kirsten Nielsdatter, 2 år

364, 25. september 1761, Hald sogn
Maren Mandrupsdatter, død
Christen Christensen, enkemand
Hendes søskende arver:
1) Maren Mandrupsdatter ~ Kield Pedersen i Hald
2) Inger Mandrupsdatter ~ Niels Jensen i Lindgaard Mølle
3) Mette Mandrupsdatter ~ Anders Jensen, vognmand i Randers
4) Kirsten Mandrupsdatter ~ Niels Jensen i Skalmstrup
5) Johanne Mandrupsdatter ~ Peder Nielsen i Tvede
6) Karen Mandrupsdatter, død ~ Anders Christensen i Mejlby
6a) Anne Christensdatter ~ Niels Christensen i Mejlby

373, 21. oktober 1761, Harridslev sogn
Maren Andersdatter, død
Christen Andersen, enke
Deres børn:
Anders Christensen, 32 år
Jens Christensen 28 år
Anders Christensen, 20 år
Christen Christensen, 17 år
Maren Christensdatter, 28 år
Karen Christensdatter, 23 år

375, 11. august 1761, Mellerup
Niels Christensen Bødker, død
Karen Madsdatter, enke
Deres børn:
Anne Nielsdattetr, 19 år
Enkens broder Niels Madsen i byen

381, 3. november 1761, Albæk
Jens Nielsen, død
Mette Andersdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 18 år
Christen Jensen, 12, år
Anne Jensdatter, 20 år

386, 27. november 1761, Asferg sogn
Anne Jensdatter, død
Anders Villadsen, enkemand
Hendes børn med Rasmus Christensen:
1) Niels Rasmussen, 56 år, bortrømt for 30 år siden
2) Mette Rasmusdatter ~ Niels Pedersen i Eistrup, Asferg sogn
3) Christen Rasmussen, 48 år, gift i byen
4) Jens Rasmussen, 42 år, bortrømt for 20 år siden
Børn med enken:
5) Villads Andersen, 20 år

389, 8. januar 1762, Romalt, Kristrup sogn
Niels Sørensen Kaatrup, død
Birgitte Pedersdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 17 år
Mads Nielsen, 12 år
Peder Nielsen, 8 år
Kirsten Nielsdatter, 16 år
Mette Nielsdatter, 14 år
Karen Nielsdatter, 10 år
Farbroder Søren Sørensen Kaatrup

394, 5. januuar 1762, Kousted sogn
Ungkarl Christen Rasmussen, død
Arvinger:
1) moderen Anne Christensdatter
2) broder Morten Rasmussen
3) søster Giertrud Rasmusdatter ~ Niels Sørensen i Raasted
4) Maren Rasmusdatter, 40 år
5) Anne Rasmusdatter, 30 år

399, 18. juli 1761, Kristrup sogn
pige Kirsten Jensdatter, død
Søskende arver:
1) Christen Jensen Væver
2) Mette Jensdatter ~ Søren Olesen i Kristrup
3) Margrethe Jensdatter ~ Bonde Kieldsen i Romalt
4) Bodil Jensdatter ~ Christen Laursen i København

403. 11. maj 1762, Vorup, Sct. Mortens sogn
Jens Olesen, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans børn med Margrethe Jensdatter:
Ole Jensen, gårdmand i Haslund
Jens Jensen, 22 år
Peder Jensen, 14 år
Anne Jensdattetr ~ Niels Christensen i Vorup
Johanne Jensdatter, 26 år, tjener hos Jens Hvid i Borup
Børn med enken:
Christen Jensen, 9år
Niels Jensen, 4 år
Marie Jensdatter, 3/4 år

409, 14 april 1762, Selling, Ødum sogn
Peder Rasmussen Skomager, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 6 år
Johanne Pedersdatter, 4 år
Peder Pedersen, 1 ½ år
Lavværge Niels Pedersen i Ebbestrup, formynder fadersøskendebarn Niels Mortensen af Selling

416, 26 juni 1761, Linaa, Todbjerg sogn
Giertrud Sørensdatter, død
arvinger var hendes døtrebørn:
1 Inger Andersdatter, død ~ sl. Søren Christensen i Kraiberg
1a) Anders Sørensen, soldat, 26 år
tjener Anders Kok i Kraiberg
1b) Christen Sørensen, 21 år og soldat
1c) Maren Sørensdatter, 14 år, tjener i Astrup
2 Mette Andersdatter ~ Rasmus Jensen i Kraiberg, død
2a) Anders Rasmussen, 27 år
2b) Maren Rasmusdatter, 18 år
3 Kirsten Andersdatter ~ Las Ladsen Smed i Todbjerg, død
3a) Anders Lassen, 14 år
3b) Christen Lassen, 9 år
3c) Søren Lassen, 6 år
de 3 sidste hos stedfaderen Jens Sørensen i Todbjerg

419, 14 juli 1762, Linaa, Todbjerg sogn
Inger Andersdatter, død
Hendes arvinger:
1 søster Inger Andersdatter, død
1a) Anders Sørensen
1b) Christen Sørensen
1c) Maren Sørensdatter
2 søster Mette Andersdatter, død
2a) Anders Rasmussen
2b) Karen Rasmusdatter
3 søster Kirsten Andersdatter, død
3a) Anders Lauridsen
3b) Christen Lauridsen
3c) Søren Lauridsen

421, 26 september 1761, Todbjerg sogn
Bodil Andersdatter, død
Hendes børn:
Zidsel Jensdatter, død ~ Laurids Henriksen i Skødstrup?
Børn: Anna Lauridsdatter og Bodil Lauridsdatter, 7 år, hos Søren Jensen i Skødstrup

425, 3. maj 1762, Mejlby sogn
Rasmus Simonsen, død
Johanne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jesper Rasmussen, 16 år
Simon Rasmussen, 14 år
Hans Rasmussen, 10 år
Jens Rasmussen, 2 år
Maren Rasmusdatter, 7 år
Mads Madsen overtog fæstet, intet at arve.

428, 7. juni 1762, Helsted, Borup sogn
Niels Sørensen, død
Kirsten Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Nielsen, 15 år
Anne Nielsdatter, 19 år
Kirsten Nielsdatter ~ Peder Laumann i Borup Mølle
Anne Nielsdatter, 22 år
Johanne Nielsdatter, 19 år
Farbroder Christen Madsen

433, 28. juli 1762, Taanum sogn
Karen Jensdatter, død
Mads Mouritsen, enkemand
Deres børn:
Jens Madsen, 4 år
Laurits Madsen, 14 dage
Mette Madsdatter, 6 år

442, 7. september 1762, Mejlby, Linde sogn
Ole Jensen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Olesen, 7 år
Lavværge Christen Jensen fra Borup sogn
Farbroder Søren Jensen

450, 8 november 1762, Linaa
Peder Christensen Krarup, hyrde, død
Anne Marie Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 8 år
Peder Pedersen, 3 år
Mette Pedersdatter, 14 år
Karen Pedersdatter, 11 år

453, 28. august 1762, Haslund
Iver Pedersen, død
Anne Pedersdatter, enke
Børn:
Peder Iversen, 17 år
Peder Iversen, 10 år
Ellen Iversdatter ~ Rasmus Christensen Hvas i Haslund
Enkens broder Jens Pedersen Skriver i Sønder Borup

467, 26. august 1762, Hald sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Christen Knudsen, enke
Deres børn:
Knud Christensen, 17 år
Kirsten Christensdatter, 15 år

472, 7. februar 1763, Haslund
Ellen Sørensdatter, død
Jens Christensen Smed, enkemand
Barn:
Christen Jensen, ½ år

478, 21. marts 1763, Jennum, Gassum sogn
hyrde Ole Olesen, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Ole Olesen, 25 år
Søren Olesen, 24 år
Else Olesdatter ~ Christen Nielsen, markmand i Randers
Anne Olesdatter, ugift

481, 16. november 1762, Hald sogn
Peder Andersen Smed, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Thomas Pedersen, 19 år
Anders Pedersen, 10 år

489, 22. marts 1763, Mejlby, Linde sogn
Anne Jensdatter, død
Børn:
Jens Olesen, 7 år
Farbroder Søren Jensen i Mejlby

492, 23. marts 1763, Råsted sogn
hyrde Christen Madsen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Anne Christensdatter, 1½ år

493, 6. juni 1763, Gimming sogn
Søren Christensen, død
Inger Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 9 år
Jens Sørensen, 6 år
Niels Sørensen, 12 år
Maren Sørensdatter, 11 år
Mette Sørensdatter, 4 år

499, 1. juni 1763, Kondrup, Borup sogn
Anders Sørensen, død
Inger Jensdatter, enke
Børn med Maren Pedersdatter:
Søren Andersen, 11 år
Anne Andersdatter, 13 år
Anne Andersdatter, 9 år
Lavværge Morbroder Michel Pedersen i Dalbyover

531, 21. marts 1763, Borup sogn
Karen Nielsdatter, død
Lars Michelsen, enke
Hendes arvinger:
Anders Nielsen
Christen Nielsen
Anne Nielsdatter, enke efter Knud Frandsen i Gassum
Maren Nielsdatter ~ Jørgen Christensen
Kirsten Nielsdatter ~ Rasmus Hansen, matros i København
Frands Knudsen her af byen var mødt på sin moders

536, 21. juni 1763, Gassum sogn
Johanne Jensdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen, 16 år
Niels Christensen, 12 år

540, 28. juni 1763, Hald sogn
Søren Christensen, død
Kirsten Knudsdatter, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 19 år
Knud Christensen, 18 år
Søren Sørensen, 12 år
Jens Sørensen, 10 år
Peder Sørensen, 9 år
Christen Sørensen, 5 år
Karen Sørensdatter, 15 år

547, 29. juni 1763, Hald sogn
Christen Hansen, død
Bendit Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 9 år
Anne Christensdatter, 13 år
Karen Christensdatter 6 år
Lavværge Anders Andersen af Hald

554, 29. juni 1763, Hald sogn
Michel Jensen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Karen Michelsdatter, 28 år
Anne Michelsdatter, 20 år
?? Michelsdatter, 18 år
Peder Michelsen, 16 år

 

Login
< TOP >

powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com